Laivojen automaattiohjaus kehitetään Suomessa

Rolls-Royce on päättänyt sijoittaa suomeen uuden etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Uuden keskuksen on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa myöhemmin tänä vuonna ja se tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Autonomisesti navigoivien laivojen toteutus on oleellisesti helpompaa kuin autonomisesti ohjaavien autojen ja laivojen automaattinavigointi päätyykin välittömästi toteutukseen ja käyttöön.

– Tämä on loistava uutinen. Rolls-Roycen kaltaisen globaalin teknologiayrityksen tutkimus- ja kehityskeskuksen sijoittuminen Suomeen on iso tunnustus suomalaiselle maailmanluokan osaamiselle, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell toteaa.

– Tämä on uusi merkittävä lenkki lounaisessa Suomessa käynnissä olevalle voimakkaalle positiivisen rakennemuutoksen kasvuvaiheelle. Sijoittuminen vahvistaa entisestään tarvetta valtion kasvuinvestoinneille, joita alueeltamme on laajapohjaisesti esitetty valtiovallalle, jotta Lounais-Suomen vahva kasvu saadaan hyödyttämään täysimittaisesti koko Suomea.

– Olemme esittäneet myös suomalaisen meriklusterin kansallisen kilpailukykystrategien nopeaa päivittämistä. Tämä ehdotus on nyt entistäkin ajankohtaisempi, kun suomalainen meriteollisuus monipuolistuu ja lähtee valloittamaan jälleen uutta globaalisti kasvavaa teknologia- ja liiketoiminta-aluetta.

– Kolmanneksi on painotettava osaamisen kehittämisen ratkaisevaa merkitystä: koulutuksen laaja kehittämispaketti, jota Turun alueelta on valtiolle esitetty, on nyt entistä perustellumpi ja kiireellisempi, Randell summaa.

– Arvostamme valtion ja Tekesin mukaantuloa tämän koko Suomelle tärkeän investoinnin toteutuksessa. Rolls-Roycen päätös on meille Turku Science Park Oy:ssä verkostojen sekä yritysten ja tutkimusyhteisöjen välisen yhteistyön rakentajana ainutlaatuinen mahdollisuus ja myös iso haaste, Turun Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen kertoo.

Etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus ja kehitys nousee vahvaksi osa-alueeksi Turkuun rakennettavassa Maritime Excellence –kehityskonseptissa, jota ovat kehittämässä Turun kaupunki, Turku Science Park ja Turun ammattikorkeakoulu.

– Turun seudulla on tämän päätöksen myötä yhä enemmän tarvetta tekniikan ja ICT-osaamisen ympärille rakentuvan yrityskiihdyttämön perustamiselle. Suunnitelmat sen eteen on jo aloitettu, Kyynäräinen toteaa.

Turun seudun kasvua siivittää parhaillaan elinkeinoelämän erinomainen menestys: erityisesti meri-, lääke-, ja teknologiateollisuuden vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta ja säteilevät korkeasuhdannetta myös muille toimialoille. Esimerkiksi tamperelainen ohjelmistoyritys Vincit Group Oy kertoi viime kuussa perustavansa 100 hengen toimiston Turkuun. Keskeisenä sijoittumisperusteena oli Turun seudulta saatava osaava työvoima. Yksikköön haetaan ohjelmistokehittäjiä ja muita huippuasiantuntijoita.

DI –koulutuksen laajennus toteutettava nopeasti

Koulutuksen osalta vahva kasvuvaihe korostaa erityisesti tarvetta saada kestävä ja pysyvä ratkaisu Varsinais-Suomen keskeisimpään osaamishaasteeseen: ylemmän teknillisen koulutuksen ja tutkimuksen vakavaan vajeeseen. Teknologiateollisuuden arvion mukaan korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu lähivuosina 2017 – 2021, jolloin vuotuisen tarpeen arvioidaan olevan noin 850 henkilöä.

– Nyt jos koskaan on aika toteuttaa DI -koulutusoikeuksien laajennus Turun yliopistoon palvelemaan alueemme vahvaa meri- ja valmistavaa teknologiateollisuutta, ja myös rakennusteollisuuden ja muiden toimialojen yhä vaativampia tulevaisuuden osaamistarpeita, kaupunginjohtaja Randell painottaa.

– Lähtökohtana on muistettava, että Varsinais-Suomi on yksi Suomen teknologiateollisuuden tärkeimmistä tuotannollisista keskittymistä ja Suomen kolmanneksi tärkein ja voimakkaimmin kasvava vientialue. Tällä hetkellä teollisuuden tarpeiden ja koulutuksen alueellisen tarjonnan välillä vallitsee merkittävä epäsuhta, joka vain korostuu tulevina vuosina. Tekniikan yliopistotasoisen koulutuksen täydentäminen mahdollistaa tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistumisen alueella, joka suoraan hyödyttää alueen yritysten tuotekehittelyä ja sitä kautta koko suomalaista vientiteollisuutta, Randell jatkaa.

Turun kaupungin vetovastuulla valmisteltu, valtioneuvostolle vuoden 2016 lopulla toimitettu laaja-alainen koulutusreformi huomioi kaikki koulutusasteet. Ehdotuksessa koulutusjärjestelmän kapasiteetti ja laatu halutaan nostaa vastaamaan alueen veturiyritysten, meriteollisuuden, autoteollisuuden ja lääketeollisuuden tasoa ja tarpeita. Reformin tavoite on varmistaa ja lisätä resursseja valmistavan teollisuuden koulutustarpeisiin laaja-alaisesti ja turvata osaaminen sekä lyhyellä että myös pitemmällä aikavälillä.

Ehdotuksen pohjalta koulutuksen kehittämistarpeet ovat parhaillaan Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman selvityshenkilön valmisteltavina.

Turkulaiset korkeakoulut ja Turku Science Park Oy ovat tänään (8.3.) julkistaneet aiesopimuksen, jolla tiivistetään merkittävällä tavalla yhteistyötä teknologia-alan korkeakoulutuksessa.

Positiivinen rakennemuutos lukuina
Teknisen osaamisen painopiste siirtyy Lounaiseen Suomeen

  • Turun ja Lounais-Suomen meri- ja valmistavan teollisuuden työllisyysvaikutus kaikkine heijastusvaikutuksineen on jopa 30 000 henkilöä 2020-luvun puoliväliin mennessä.
  • Teknologiateollisuuden arvion mukaan korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu vuosina 2017–2021.
  • Valmet Automotive rekrytoi tänä vuonna yli 1000 uutta henkilöä. Lisäresursseja tarvitaan kaikkiin toimintoihin ja henkilöstöryhmiin. Merkittävin lisäys tulee autonrakentajien määrään, mutta myös työnjohto-, tuotannontuki- ja asiantuntijatehtäviin avautuu yli 100 paikkaa, joista merkittävä osa erilaisiin tuotekehitystehtäviin.
  • Meyer Turku tulee kasvamaan nykyisestä noin 1600 työntekijästä noin 2000 työntekijään vuoteen 2020 mennessä. Tänä vuonna yritys rekrytoi reilut 300 henkilöä ja ensi vuonna 200 henkilöä. Korvaavaa rekrytointia eli eläköityvien tilalle tulevaa henkilöstöä on vuosittain noin 100 henkeä vuosina 2017–2020. Alihankkijoineen Meyer Turun työllistämisvaikutus vuonna 2021 on 15 000 henkilöä.
  • Kaivoskoneita valmistavan Sandvikin Turun tehtaan kapasiteetti halutaan kaksinkertaistaa. Yhtiö aikoo palkata yli 100 uutta työntekijää Turkuun.
  • Tamperelainen ohjelmistotalo Vincit Group laajentaa ja avaa sadan hengen toimiston Turkuun niin pian kuin se on mahdollista.
  • Rolls-Royce Oy sijoittaa Turkuun uuden etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen.

 

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan