Laskevat korot tuovat nostetta pitkän koron rahastoille

Sijoittaminen

Euroopan keskuspankki ja USA:n FED olivat tammikuun kokouksissaan molemmat tyytyväisiä tilanteeseen. Pohjainflaatio on laskenut ja keskuspankkikorko on runsaan prosenttiyksikön pohjainflaatiota korkeammalla. Molemmat uskovat että nykyinen korkotaso riittää painamaan inflaation tavoitellulle kahden prosentin tasolle.

Kumpikaan keskuspankki ei indikoinut että keskuspankkikorkoa lähdettäisiin vielä maaliskuun kokouksessa laskemaan, mutta USA:n pääjohtajan Jerome Powell mukaan sekään vaihtoehto ei ole aivan mahdoton. Keskuspankkikorkoa lasketaan sitten kun markkinoilta tulee riittävän pitkään ja riittävän selkeää tietoa siitä että inflaatio todellakin laskee tavoitetasolle. Ensimmäiset koronlaskut ajoittunevat loppukevääseen tai alkukesään.

Tässä vaiheessa sijoittajien on yleensä kannattanut suunnata katsettaan kohti pitkän koron rahastoja. Mahdollinen korkojen lasku nostaa erityisesti pitkän koron rahastojen arvoja.

Lisää tietoa:  Tradingeconomics

One thought on “Laskevat korot tuovat nostetta pitkän koron rahastoille

Comments are closed.

Related Posts