Liika luottamus omiin kykyihin aiheuttaa pahimmat turskat

Yhteiskuntatieteiden maisteri Helinä Saarela väittelee Oulun yliopistossa 7.11.2014 aiheenaan henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus sijoituskäyttäytymiseen. (The influence of self-perceived, subjective attributes on investment behavior)

Sijoittajan käsitys itsestään määrää sijoituskäyttäytymistä

Väitöstutkimuksessa havaitaan, että sijoittajan subjektiiviset ominaisuudet (mielipiteet ja arvioinnit esimerkiksi omasta riskinsietokyvystä, sijoituskokemuksesta ja osaamisesta sijoituspäätöksiin liittyen) ennustavat sijoituskäyttäytymistä jopa paremmin kuin enemmän tutkitut, sijoittajan objektiiviset ominaisuudet (mm. sukupuoli, ikä, koulutus). Täten subjektiiviset ominaisuudet on syytä ottaa huomioon sijoituskäyttäytymistä mallinnettaessa.

Kokeneet sijoittajat ja ammattilaiset tekevät virheitä ylireagoidessaan kurssilaskuihin

Tulokset viime vuosilta osoittavat, että kokeneet ja omiin sijoituspäätöksiin luottavat, ns. oppineet sijoittajat, voivat olla herkempiä myymään osakesalkkunsa kurssilaskun tilanteessa kuin vähemmän oppineet sijoittajat. Tällöin lyhyen aikavälin tappiot realisoituvat ja sijoittaja altistuu salkun uudelleen rakentamisen mukanaan tuomalle ajoitusriskille. Tämä havainto kertoo siitä, että sijoitusosaamisen koulutusta tulee suunnata kaikille sijoittajille, ei pelkästään aloittelijoille.

Omiin kykyihin luottaminen on vaarallista

Sijoittajat ja alan ammattilaiset voivat olla taipuvaisia luottamaan liikaa omiin sijoittajakykyihinsä.  Tutkimuksessa havaittiin, että mitä vahvemmin sijoittaja luottaa omiin kykyihinsä, sitä aktiivisemmin hän käy kauppaa osakesalkullaan. Hyvin aktiivinen kaupankäynti voi altistaa sijoittajan kauppoihin, jotka osoittautuvat huonoiksi päätöksiksi. Sen sijaan toinen yliluottamuksen mahdollinen heijastusvaikutus eli puutteellinen osakesalkun hajautus ei juurikaan saa tukea tämän väitöskirjan tuloksista.

Osalla sijoittajista on taipumusta ajatella, että he osaavat ennustaa osakemarkkinoiden liikkeitä ja vetäytyä markkinoilta ennen kurssilaskua. Tällöin he saattavat jättää osakesalkkunsa puutteellisesti hajautetuksi, koska he näkevät mahdollisuuden vetäytyä markkinoilta vaihtoehtoisena tapana salkun hajautukselle. Yliluottamukseen liittyvillä tuloksilla on merkitystä sijoittajille itselleen kuin myös varainhoitajille, jotka hoitavat asiakkaidensa varallisuutta.

Riskinsietokykyä voidaan mitata yksinkertaisilla kysymyksillä

Tutkimuksessa havaitaan, että sijoittajan riskinsietokyky voidaan varsin luotettavasti mitata yksinkertaisilla kysymyksillä koskien tuotto-odotusta ja suhtautumista sijoitusten arvonvaihteluihin. Mitä korkeampi riskinsietokyky sijoittajalla on, sitä suuremman osan varallisuudestaan hän on todellisuudessakin sijoittanut osakeriskiä sisältäviin tuotteisiin.

5 thoughts on “Liika luottamus omiin kykyihin aiheuttaa pahimmat turskat

 1. Ylpeys käy ennen lankeamusta

  Edes nobelin palkinto ei takaa menestymistä sijoittajana. Juuri täydellinen luottamus omaan tietotaitoon on kaikkein vaarallisin ominaisuus joka sijoittajalla voi olla.

  Terveen epäileväistä suhtautumista omiin taitoihin kannattaa vaalia.

  "Still confused, but on a higher level"

  1. Mihin luottaisimme?

   Joku viittasi täällä Talvivaaraan. Omistin aikoinani Talvivaaraa ja möin osakkeeni pois, kun sain ensimmäisen tiedon huomattavasta sisäpiirin myymisesetä. Seurasin vain vanhaa, kunnon ohjetta: Jos sisäpiiri myy huomattavia määriä, niin myy osakkeesi välittömästi kyselemättä mitään – sisäpiiri ei luovu osakepotistaan, jos se uskoo osakkeen nousupotentiaaliin". Sinä vuonna sain suurimman yksittäisen voiton juuri Talvivaaran osakkeista. Kukaan ei ole koskaan kiistänyt ohjetta: tee sitä, mitä sisäpiirikin tekee. 

   Toinen asia on omiin taitoihin luottaminen. Mihin me sitten voimme luottaa, jos oman tieto-taitotason kasvamisen myötä emme voi luottaa edes omiin sijoituspäätöksiimme? Tutkimukset osoittavat, että analyytikoiden "osta"-suositusten mukaan toimiminen ei tuo ylituottoa. Tutkimukset osoittavat, että keskustelupalstoja tiiviisti seuraavat ja sieltä ohjeita noukkivat tekevät "ylikauppaa" ja menettävät tuottoja sekä väärillä sijoituksilla, että kulujen muodossa. Tunnuslukuihin ei voi sokeasti luottaa, sillä ne ovat aina jonkin verran ajastaan jäljessä – moni piti Nokian osakkeita salkussaan yhtiön tilanteen vaikeutuessa, koska näillä hinnoilla Nokia maksaa runsaskätisesti osinkoa. Yhtiön osingonmaksukyky romahti ja osinkoa tuli pian nolla. Tunnuslukujen valossa voimme nähdä, että jokin yhtiö on ns. halpa – niin on ja kuuluukin olla, sillä kuka huonossa jamassa olevasta yhtiöstä kovaa hintaa maksaisi. 

   Kuinka moni sijoittaja haluaa antaa jollekin pankille täyden valtakirjan omaisuutensa hoidosta ja kuinka moni kokee, että pankki hoitaa omaisuutta sitten myös voitollisesti? Sijoittajille on vaikeaa laittaa rahojaan pelkästään indeksirahastoihin tai laajoihin etf:iin,joilla voi hajauttaa helposti myös globaalisti. Indeksisijoittaminen on viisasta, mutta halu vaikuttaa omiin rahoihin on suuri, ettei kukaan vain "varastaisi minulta" omaisuuttani. Seuraan talousdataa päivittäin ja tutkin markkina- ja yritysriskiä. Kieltämättä on vaikea olla luottamatta lainkaan itseensä kaiken sen vaivan jälkeen, mitä osakkeiden eteen on tutkimustyötä tehnyt. Nyt menee jo psykologian puolelle – kukapa sen rajan piirtää, missä joku luottaa itseensä sijoittajana liikaa ja toinen liian vähän. 

   Vuoden 2007 lopulla Arvopaperi teki laajan kyselyn, jonka mukaan suomalaiset analyytikot uskoivat, että tulevana vuonna, 2008, osakkeet tuottavt noin 7-8%. Huomatkaa, että tuotto-odotus juuri sitä keskimääräistä luokaa. Osakkeet kuitenkin romahtivat oikein kunnolla. USA oli ylivelkaantunut, Eurooppa oli aloittanut kompuroimisensa ja kehittyviellä markkinoilla oli hyvin hidasta ja kivikkoista kehittymistä. Juttelin sijoittajaystäväni kansa ja totesin, että pitäisikö myydä kaikki osakkeet pois, kun riskit ovat nousussa. Ystäväni sanoi, että ei se pelaa, joka pelkää, kyllä niitä tuottoja sielä tulee ensikin vuonna. Ei tullut hänelle, eikä minulle – jäin salkkuni kanssa markkinoille. Olisi pitänyt vain luottaa omaan tietoon ja arvioon. On vaikea luottaa, kun laaja analyytikoiden joukko on eri mieltä. 

   Kertokaa minulle, mihin sijoituspäätöksenne perustuvat, kun luotettavaa tahoa neuvoa antamaan ei ole. Jos joku vaikka teistä….: ) 

    

   1. Luota itseesi jos olet sen arvoinen

    Tutkija lienee harhautunut väärään johtopäätökseen sillä luottamus itseensä tuskin todellisuudessa vaikuttaa sijoitusmenestykseen.

    Esimerkki:

    Amatööri: "Tää osake on 100% varma nousija, ei voi hävitä". = Todella itsevarma. Todellisuudessa epävarma, joka haluaa hyväksyntää muilta päätökselleen.

    Pro:        "Todennäköisyys nousulle 75%. Target +4%. Sl -2%" = Itseensä luottava ammattilainen joka totetaa tilanteen niinkuin se hänen analyysinsä mukaan on.

     

    Molemmat ostivat. Kurssi laskee…

    Amatööri: "Nyt saa halvalla. Ostan lisää!" = Vaikuttaa itsevarmalta. Todellisuudessa vaikeuksia myöntää olleensa väärässä.

    Pro:        "Stop Lossaan tämän" (Myy pois ja kuittaa tappiot). = Täysin itsevarma, koska tappioita tulee aina sijoittaessa.

     

    Lopuksi. Jokainen voi katsoa sijoitushistoriaansa ja tutkia tuleeko omilla taidoilla nettotuottoa (oma tuotto – indeksi). Jos tulee, niin itseensä voi luottaa.

    Jos taas on esimerkiksi all-in Talvivaarassa, niin kannattaa opetella sijoittamista lisää tai antaa tulevat rahansa muiden sijoitettavaksi.

     

 2. Why it is in English

  Kun yliopisto, väittelijä, ohjaajat ja opponentti ovat suomenkielisiä niin miksi väitöskirja on englanniksi. Selkeästi sanottu on selkeästi ajateltu, myös suomeksi.

 3. ”ota tappiot nopeasti ja juoksuta voittoja pitkään”

  "Tulokset viime vuosilta osoittavat, että kokeneet ja omiin sijoituspäätöksiin luottavat, ns. oppineet sijoittajat, voivat olla herkempiä myymään osakesalkkunsa kurssilaskun tilanteessa kuin vähemmän oppineet sijoittajat. Tällöin lyhyen aikavälin tappiot realisoituvat ja sijoittaja altistuu salkun uudelleen rakentamisen mukanaan tuomalle ajoitusriskille"

   

  Onko väittämä "ota tappiot nopeasti ja juoksuta voittoja pitkään" väärä? Tämä on ammattisijoittajien yksi useimmiten hokema lause.

   

  Minä myyn kurssilaskun alussa osakkeet pois ja ostan ne toisinaan alempaa ne takaisin. Tälläin toimimalla teen enemmän voittoa kuin pitämällä osakkeet. 

   

  Tänään on hyvä miettiä olisiko ollut parempi myydä Talvivaaran osakkeet heti ensimmäisten huonojen uutisten aikaan vai "välttää lyhyen aikavälin tappioita".

Comments are closed.

Related Posts