Maailmassa on muutamia tulliliittoja, joissa valtiot ovat luovuttaneet osan suvereniteetistaan valtioiden koaliitiolle

Yhteiskunta

Tulliliitto on alkeellisin muoto valtioliitosta, jossa valtio luovuttaa osan suvereniteetistaan valtoiden muodostamalle koaliitiolle. Yhdessä päätetään esim. ulkoisista tulleista, kauppasopimuksista, tuotelainsäädännöstä sekä tuoteturvallisuuden valvonnasta.

Tulliitossa valtiot sopivat siitä, että tuotteet voivat tullitta ja pääsääntöisesti ilman rajavalvontaa kulkea rajan yli. Tästä vapaudesta seuraa, että tulliliiton valtioilla pitää olla yhteiset vaatimukset tuotteille (tuoteturvllisuus), yhteisiä standardeja tuotteille sekä yhdenmukaista tuotteiden valvontaa. Tuotteiden vapaasta keskinäisestä kauttakulusta seuraa myös, että koaliition täytyy yhdessä sopia kauppasopimuksista ulkoisten partnereiden kanssa.

Yllä olevasta kartasta voi havaita, että maailmassa on aika vähän tulliliiton tasolle yltäneitä kauppa-alueita. Esimerkiksi pohjois-Amerikan NAFTA ja kaakkois-Aasian ASEAN eivät ole varsinaisia tulliliittoja. Ne ovat löyhempiä ns. vapaakauppa alueita. EU on hyödyntänyt NAFTA:n heikkoutta ja tehnyt kevyemmän vapaakauppasopimuksen erikseen Kanadan kanssa.

Ukrainan sodan kannalta merkittävä tulliliitto on Venäjän johtama Euraasian tulliliitto, johon kuuluvat Venäjä, Valkovenäjä, Kazakstan ja Armenia. Venäjää vastaan suunnatut pakotteet ovat periaatteessa tehokkaita vain, jos ne kohdistuvat kaikkia näitä maita vastaan. Onneksi pakotteita ei tarvitse laajentaa kohdistumaan näin laajasti. Pakotteiden alaiset tuotteet eivät tulliliitosta huolimatta virtaa aivan vapasti näiden maiden välillä.  Pakotteiden pelko saa Kazakstanin ja Armenian yritykset vapaaehtoisesti rajoittamaan pakotteiden alaisten tuotteiden kauppaa Venäjän kanssa.

Sekä etelä-Amerikaan että Afrikaan on syntynyt ilahduttavan hyvin toimivia tulliliittoja. Nämä ovat merkki järkevien koaaliitioiden muodostumisesta, joista jotkin (esim. itä Afrikan yhteisö) onvat etenemässä tulliliittoa pidemmälle, kohti EU kaltaista valtioiden liittoa tai liittovaltiota. Valtioiden liitosta on kysymys niin kauan kuin yhteisetpäätökset tehdään valtioiden johdon (hallitusten) välillä ja kyse on liittovaltiosta silloin kun yhteisiä asioita hallitsemaan valitaan vaaleilla yhteistä poliittista johtoa (kuten EU-parlamentti).

Lisää tietoa:

 

Related Posts