Maatalousyrittäjän tuntipalkka on tänä vuonna keskimäärin 8,2€ / tunti

Asunnot ja metsä Kevyttä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jukka Tauriainen mukaan maatalousyrittäjän tuntipalkka on tänä vuonna keskimäärin 8,2 euroa ja oma pääoma tuottaa 1,6 prosenttin tulosta.  Keskimääräinen yrittäjätulo jää tänä vuonna 20 500 euroon kun viime vuonna päästiin vielä 30800 euroon.

Viljan ja öljykasvien viljelyn talous koetuksella

Viljakasvien tuottajahinnat ovat tällä satokaudella edellisvuotta selvästi alhaisemmat ja myös viljasato jäi lähes 20 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna. Kasvinviljelyn tuotantokustannukset kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta.

– Vilja- ja öljykasvitilojen kannattavuuskerroin putoaa 0,27:ään. Vuonna 2022 kannattavuuskerroin oli ennakkotulosten mukaan 1,09, mikä on paras tulos 2000-luvulla. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee muun muassa perunan pienemmän sadon myötä, kertoo Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Avomaapuutarhojen kannattavuutta heikentää erityisesti mansikan viimevuotista alhaisempi hinta ja yleisesti ottaen korkeammat tuotantokustannukset.

Maidontuotannon ennustettu kannattavuuskerroin 0,71 on samaa tasoa kuin viime vuonna. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin kohoaa 0,37:stä 0,43:een. Sikatalouden kannattavuuden ennustetaan osin toipuvan vuodelle 2022 ennakkoidusta romahduksesta ja kannattavuuskertoimen nousevan 0,41:een.

Siipikarjatalouden tulos kohenee tuottojen kasvun myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Pienetkin hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi.

Ennusteen taustaoletuksista

Vuoden 2023 talousennusteen pohja-aineistona on käytetty noin 400 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2022 ja noin 300 yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2021. Vuoden 2023 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset sekä alueittaiset keskisatoarviot kasveittain.

Tukijärjestelmän muutoksen takia tilojen maataloustukien määrät on arvioitu, sillä aineisto ei sisällä tietoja tilojen todellisista tukivalinnoista tänä vuonna. Ennusteessa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan, ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Ennustetuloksia on verrattu vuoden 2022 ennakollisiin keskiarvotuloksiin, joiden aineistosta 61 prosenttia on toteutuneita tilinpäätöksiä ja loput vuoden 2021 aineistoon perustuvia ennusteita.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 31 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.

Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa

 

Kuvan lähde: youtube

 

 

Related Posts