Yritys menestyy jos omistaja saa yrityksensä kasvun avulla rahallista voittoa, vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä

Talous

Etla on tehnyt ”tutkimuksen” siitä mitkä ovat yritysten kasvun esteet Suomessa ja unohtanut taas tälläkin kertaa että yritys kasvaa vain jos kasvu tuo voittoa, vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä omistajilleen. ETLA unohti kysyä päättäjältä, omistajalta sitä miksi hän ei sijoita rahojaan yrityksen, ei palkkaa väkeä eikä suunnittele maailmanmenestystä.

Etla muistaa kyllä kysyä yrityksessä työskenteleviltä sitä mitkä seikat heidän mielestä ovat yrityksen kasvun jarruna. Ja tuloksena on alla oleva, sinänsä oikeitakin asioita sisältävä taulukko. Esiin nousevat raskas sääntely, hallinnolliset velvollisuudet ja halu välttää velkaantumista.

Miksi Etla unohtaa omistajan intressin?  Syynä on suomalaisen talouselämän rakenne. ETLA on lähellä suuromistajia: valtiota ja työmarkkinajärjestöjä (=eläkevakuutusyhtiöt) ja tämänkin tutkimuksen tilaaja on suuromistaja, valtio (Finvera).  Suuromistajilta puuttuu ymmärrys siihen, että yritys voi olla yksityisen ihmisen omistama.

Suomi on kollektiivisen yhteisomistuksen maa

Työmarkkinajärjestöjen ohjaukseen lailla määrätyillä eläkevakuutusyhtiöillä on yli 200Mrd€ sijoitusvarallisuutta ja valtiolla 20 Mrd€. Yksityinen pörssivarallisuus on suomessa alle 100Mrd€. Lähes kaikki suuret pörssiyhtiöt ovat kollektiivisessa yhteisomistus tyyppisessä omistajaohjauksessa. Ei niiden hallituksissa ole henkilöomistajia, joilta Etla voisi kysyä omistajan kantaa.  Hallituksissa istuu virkamiestyyppejä ja työmarkkinajärjestöille mieleisiä jäseniä. Puuttuu yrittäjän halua menestyä ja saada yrityksensä kautta vaikutusvaltaa itselleen ja perillisilleen. Puuttuu terve ahneus.

Pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä on vielä terve markkinataloudellinen omistuspohja

Pienissä ja joissakin keskisuurissa yrityksissä on vielä oikea henkilöomistaja, joka toimii terveen ahneuden ja vallanhimon ajamana. Mutta saako hän vastinetta ponnisteluilleen? Yhteiskunta harvoin kiittää miljoonaomaisuuden keränneitä ja jopa heidän hyväntekeväisyystarkoituksiin tekmiään lahjoituksia ilkutaan. Eikä rahalla saa muutenkaan valtaa, statusta eikä vapauksia siinä määrin kuin esimerkiksi USA:ssa. Puuttuu paljon tervettä varallisuuteen liittyvää sankarikulttia.  Rahan valta on meillä korvattu virkamiesvallalla ja nimityksillä. Henkinen ilmapiirimme muistuttaa näiltä osin Neuvostoliittoa.

 

ETLA:n tutkimus on tehty osana Business Finlandin rahoittamaa laajempaa tutkimuskokonaisuutta Suomen houkuttelevuudesta. Annu Laurikan laatiman tutkimuksen ohjaajana toimi Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Kuvan lähde: pixabay

 

 

 

One thought on “Yritys menestyy jos omistaja saa yrityksensä kasvun avulla rahallista voittoa, vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä

Comments are closed.

Related Posts