Maksullisen koulutuksen arvostus ja tulokset ovat hyviä

Toimihenkilöliitto ERTO on löytänyt puutteen eduskunnan parhaillaan käsittelemästä (HE 209/2016) työttömyysturvalain muutosehdostuksesta.

– Aktiivisimpien työttömien tuloja leikataan 1.1.2017. Passiivisuudesta saa palkinnon. Jos olet itse etsinyt työllistymistä edistävän koulutuksen, et enää olisi oikeutettu kulukorvaukseen. Jos taas olet passiivisesti odottanut viranomaisen määräystä mennä sen järjestämään koulutukseen, olet edelleen oikeutettu nykyiseen kulukorvaukseen. Aktiivisuudesta rankaiseminen on järjetöntä, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Piksu toimituksen ehdotus: Kulukorvauksia voidaan leikata hieman kaikilta. Koulutus on arvokas etu ja sitä osataan arvostaa jos sen saamiseksi joutuu hieman uhraamaan. Arvostettu koulutus tuottaa parempaa opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia.

– Aktiivisten työttömien tuloleikkaus on massiivinen. Ansiosidonnaisella päivärahalla olevien koulutusaikaiset tulot tippuvat keskimäärin 13 %. Peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella olevien leikkaus on 22 %. Työttömän taloudessa on kyse järkyttävän suuresta summasta, nettona noin 200 eurosta kuukaudessa. Enemmistö häviäjistä on naisia, kauhistelee Juri Aaltonen.

Aktiivisten työttömien tuloleikkaus toteutuu muuttamalla työttömyysturvalain 9:1 pykälää ja poistamalla kulukorvaus omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalta. Kulukorvaukseen oikeuttavaan koulutukseen osallistuu vuosittain 13 000-22 000 työtöntä. Uudistus ei tule voimaan takautuvasti. Uudistus koskee vuonna 2017 arviolta 10 000 työtöntä. 

– Hallitus laskee säästävänsä uudistuksella parhaimmillaan 47 miljoonaa euroa vuodessa. Kun summaa vertaa 5 miljardin euron työttömyysturvamenoihin, niin säästö on pieni. Tällä lyhytnäköisellä aktiivisuudesta rankaisemisella on varmasti työttömiä passivoiva ja siten työllistymistä hidastava vaikutus. Uudistus voi hyvinkin maksaa lopulta enemmän kuin mitä sillä säästetään, pelkää Juri Aaltonen.

– Vetoan eduskuntaan ja hallitukseen, että tästä passiivisuuteen kannustavasta ja aktiivisuudesta rankaisevasta uudistuksesta luovutaan. Meidän pitää tukea aktiivista ja työllistymistään omaehtoisesti edistävää työtöntä jatkossakin eikä iskeä hänen kukkaroonsa pikasäästöjen aikaansaamiseksi, sanoo Juri Aaltonen.

Related Posts