Veronkevennykset ja valtion säästötoimet ovat olleet järkeviä

Markku Lehmus :n väitöskirjassa merkittäviä tuloksia:

Valtion säästötoimet ovat Suomessa järkeviä

Yhden prosentin tuloveron lasku, joka rahoitetaan valtion säästötoimilla lisää pitkällä aikavälillä bruttokansantuotetta 0,58% ja parantaa työllisyyttä 0,25%. Palkansaajan kokema hyvinvoinnin kasvu on veronkevennyksestä johtuen vielä tätäkin suurempi.

Lisävelanotolla rahoitettu veronkevennys lisää sekin bruttokansantuotetta 0,58% ja parantaa työllisyyttä 0,25%, mutta velka on maksettava takaisin ja kansalaisten hyvinvoinnin kasvu jää näin väliaikaiseksi.

Tasavero parantaa tehokkuutta, mutta lisää tulonjaon epätasaisuutta

Tutkimuksen perusteella siirtyminen työn verotuksessa tasaveroon lisää talouden tehokkuutta pääoman kasautumisen kautta, mikä kuitenkin saavutetaan hieman epätasaisemman tulonjaon kustannuksella.

Talouden pääomakanta kasvaa, kun korvataan progressiivinen palkkavero kulutusveroilla. Työllisyys ja palkkatulojen jakauma eivät muutu, mutta varallisuuden keskittyminen lisääntyy merkittävästi.

Tuloverojen kevennykset ovat lisänneet varallisuuden keskittymistä ja työllisyyttä

Tulosten mukaan tuloveron kevennykset ovat lisänneet varallisuuden keskittymistä ja tuloerojen kasvua Suomessa. Työllisyyttä verokevennykset ovat lisänneet jonkin verran.

One thought on “Veronkevennykset ja valtion säästötoimet ovat olleet järkeviä

Comments are closed.

Related Posts