Metsäteollisuuden tuotanto on elpynyt taantumasta

     Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia. Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä.

"Metsäteollisuuden tuotanto on elpynyt sekä taantumasta että rakennemuutoksesta. Tulevan hallitusohjelman teollisuuspoliittiset linjaukset ratkaisevat pitkälti sen kuinka kannattavasti suomalaiset tehtaat voivat pärjätä kansainvälisessä kilpailussa", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

"Energiaveroleikkurin muuttaminen, puun saatavuuden parantaminen, puun energiakäyttöä lisäävien verojen ja tukien yhteisvaikutukset sekä kuljetusväylien kunto vaikuttavat merkittävästi metsäteollisuuden menestykseen jatkossa. Kaikkiin näihin kysymyksiin vaikutetaan kotimaisin päätöksin", muistuttaa Jaatinen.

"On myös tärkeää päästä nopeasti neuvotteluratkaisuun paperiteollisuuden toimihenkilöiden työmarkkinakiistassa. Suomessa tulee pitää kiinni kaikista työpaikoista eikä niitä saa omin toimin ajaa muihin toimintamaihin edes työtaistelun varjolla. Työnantajapuoli on valmis samantasoiseen ja -muotoiseen palkkaratkaisuun kuin alan muidenkin henkilöstöryhmien osalta", sanoo Jaatinen.

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa kasvoi selvästi tammi-maaliskuussa

Tammi-maaliskuussa 2011 Suomessa tuotettiin sellua 1,7 miljoonaa tonnia sekä paperia ja kartonkia 3,0 miljoonaa tonnia. Paperin ja kartongin tuotanto kasvoi runsaat 7 prosenttia verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen. Sekä sellun että eri paperilajien vientihinnat ovat myös jatkaneet nousuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Sahatavaraa tuotettiin tammi-maaliskuussa noin 2,4 miljoonaa kuutiota, mikä oli prosentin enemmän kuin tammi-maaliskuussa vuosi sitten. Vanerin tuotanto kasvoi alkuvuonna viidenneksen. Myös rakentaminen, erityisesti teollisuus- ja liikerakentaminen, on virkistynyt kotimaassa ja nostanut myös puusepänteollisuuden tuotteiden kysyntää.

Metsäteollisuuden tuotannon arvon tammi-maaliskuussa arvioidaan olleen lähes 5 miljardia euroa, mikä oli noin 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan.

Tammi-maaliskuussa ei saatu ostettua riittävästi puuta vuosineljänneksen tarpeisiin, vaan teollisuus on joutunut käyttämään aiemmin hankittuja varastoja. Kysynnän vahvistuessa puuta tarvitaan loppuvuodeksi lisää. Kysyntää on sekä tukeille, kuitupuulle että energiapuulle. Vilkasta puukauppaa tukevat myös kantohinnat, jotka ovat olleet nousussa ensimmäisellä neljänneksellä.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan