Ministeri ajaa kuntalaisten valinnanvapauden lisäämistä !!!

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko haluaa lisää kuntalaisille valinnanvapautta palveluissa. Ministeri nosti asian esille puhuessaan Reumaviikon avajaisissa lauantaina 11. lokakuuta Etelä-Pohjanmaalla. 

– Valinnanvapaus toteutuu aidosti, kun palveluja voivat tuottaa kunta, yritykset ja järjestöt. Kun kuntalaiset voisivat vapaasti valita itselleen parhaan palvelun tuottajista riippumatta, kilpailu lisäisi palvelujen laatua ja pitäisi kustannukset kurissa. Tätä kustannus- ja laadun parannusmahdollisuutta meidän ei kannata tässä taloustilanteessa ohittaa. Näin saadaan aikaan parhaat hyödyt niin kuntalaisille  kuin laajemmin koko yhteiskunnalle”, Risikko arvioi puhuessaan.

Terveydenhuoltolain tuoma potilaan mahdollisuus valita hoitopaikkansa laajeni tänä vuonna koko maahan.  Potilas voi nyt valita minkä tahansa suomalaisen terveyskeskuksen tai sairaalan terveyspalveluita tarvitessaan. Tämän vuoden alusta tuli voimaan myös potilasdirektiivi, joka laajensi valinnanvapauden koko Eurooppaan.

Ministeri Risikon mukaan valinnanvapauden lisääntyminen ei saa jäädä vain terveydenhuoltoon tai toisen asteen koulutukseen, vaan kuntalaisella pitää olla mahdollisuus valita palveluntuottaja myös muissa kuntalaisen tarvitsemissa palveluissa. Raha seuraa asukasta – malli mahdollistaisi valinnanvapauden laajentamisen kaikille aloille”, totesi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. 

– Ruotsissa valinnanvapautta on vahvistettu muun muassa valinnanvapauslailla. Myös Suomeen tarvitaan valinnanvapautta edistävää yleislainsäädäntöä. Voimme ottaa oppia Ruotsista sekä hyvässä että pahassa”, Risikko totesi.

Toivon, että valinnanvapaudesta käytäisiin aitoa keskustelua eikä heti lähdettäisi tyrmäämään asiaa. Valinnanvapaus ei ole joko-tai asia vaan edellyttää asian selvittämistä monelta kantilta. Valinnanvapauden laajentamista ja sen tukemista lainsäädännöllä selvitetään kuntaosastolla. Asiaa on selvitettävä mm. kuntapalvelujen järjestämisen, keskittämistä vaativien palvelujen sekä kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta.

Related Posts