Mitä tehdä jos pörssi on sivuttaisliikkeessä?

Minusta tuntuu (enkä ole yksin) että kovin pörssinousu on nyt nähty alkuvuoden hurjan nousu jälkeen. En kuitenkaan usko suurempaan korjausliikkeeseen. Sensijaan ykkös-skenarioni tällä hetkellä on että pörssikurssit pysyvät lähestulkoon tällä tasolla useita kuukausia, mutta volatiliteetti saattaa nousta. Jos haluan toimia tämän skenarion mukaan, mitä kannattaisi silloin tehdä? Yksi mahdollisuus on tietenkin myydä pois osakkeet kokonaan ja vetäytyä kokonaan syrjään – melko kallis operaatio kun ottaa huomioon myös tulevat uudelleenostot uusine kuluineen. 

Alla muutamia vaihtoehtoja joita olen miettinyt:

1. Vähentää osakepainoa. Näin aion tehdä, tuotto esim yrityslainoissa ei ole tällä hetkellä järin korkea, mutta jos odotukseni osakkeille on +/- nolla on alhainenkin tuotto parempi. Olen tässä kuitenkin maltillinen ja korotan korkopapereiden painon n. 20% tienoille.

2. "Buy on the dips". Jos volatiliteetti kasvaa saattaa ilmaantua hyviä ostotilaisuuksia, etenkin pörsseissä jossa volatiliteetti on korkeaa. Näin on etenkin kasvutalouksissa ja marginaalipörseissä jotka heiluvat suurpörssejä enemmän. Volatiliteetistä päätellen Helsingin pörssi lukeutuu myös näihin. Tämä tarkoittaa myös että käteistä on tavallista enemmän.

Entäpä indeksioptioiden käyttö? Put- optiolla voi ostaa (tai myydä) oikeuden myydä pörssi-indeksiä sovittuun hintaan tietyn ajan kuluttua. Tästä oikeudesta maksetaan hinta – preemio – joka riippuu sopimuskurssista, indeksin volatiliteettistä ja option juoksuajasta tunnetun Black-Scholes kaavan mukaisesti. Vastaavasti Call-optiolla ostetaan (tai myydään) oikeus ostaa indeksiä sovittuun hintaan.

Jos uskoo pörssi-indeksin liikuvan todennäköisesti sivusuuntaan on mieleeni tullut muutama optio-strategiaa. Yksi klassinen on tietenkin:

3. Salkun suojaaminen put-optiolla. Ostetaan siis indeksi-putti jonka sopimuskurssi (strike) on alle nykykurssin, eli sijoittajaslangilla "out of the money ,OTM". Jos indeksi sitten laskee alle tämän sopimuskurssin kasvaa option arvo vastaavasti. Silloin olen siis ostanut vakuutuksen pörssilaskun varalle. Mutta vakuutukset maksavat. Alla on kuvaaja ODAX (DAX indeksi-optio) hinnasta sopimuskurssista riippuen.

          Putit                                                                                                        Callit

 

Kuvaajasta näkyy option markkinahinnasta laskettu ns implisiittinen volatiliteetti. Koska korkeampi volatiliteetti nostaa option hintaa tarkoittaa siis korkeampi luku korkeampaa hintaa. Vasemalla kuvaajassa on put-optioiden hinta, oikeall call-optioiden hinta, kun keskellä on nykyinen indeksin arvo. Kuvaajasta näemme että Put-optiot kallistuvat suhteessa mitä kauemmas indeksin nykyarvosta liikumme.

Perjantaina DAX päättyi arvoon 7004. ODAX-putti sopimushinnalla 6750, eli 3.6% alle nykykurssin ja 27 päivä juoksuajalla maksoi 63€. Toisin sanoen 0.9% suojatun salkun arvosta. Maksaisin siis noin 1% salkun arvosta kuukadessa tästä suojauksesta. Korkea implisiittinen volatiliteetti tarkoittaa että todennäköisesti häviän rahaa, koska suojauksen hinta on korkeampi kuin todennäköisyys että pörssikurssi laskee vastaavan määrän. Ei tunnu hyvältä strategialta, parempi silloin myydä pois osakkeet.

4. Volatiliteetin myyminen. Yksi tapa tehdä tätä on optioilla on myydä sekä call- että put-optio indeksin nykykurssilla ns Short straddle. Jos indeksi päätyy kutakuinkin samoille lukemille juoksuajan päättyessä voitat silloin molempien optioiden myynnistä saamasi rahat. Edellämainittu short straddle on korkean riskin stratgia, koska indeksin muuttuessa paljon on tappio periaatteessa rajaton. Tämä on pikemminkin osakesalkuttoman treidaanajan strategia, koska allaolevaa salkkua ei mitenkään oteta huomioon. Erilaisia prajatun tappion strategioita on myös, näitä kutstutaan yleensä "wingspread strategies" yhteisnimellä, koska niistä käytetään  tuottokuvajaa kuvaavia nimiä, esim "Butterfly" tai "Condor". Yhteistä on että maksimituotot laskevat samalla kuin riskitkin vähenevät. Korkea volatiliteetti korreloin usein voimakkaan pörssilaskun kanssa. Tällä hetkellä volatiliteetti (jota kuvaa esim tunnettu VIX-indeksi tai DAX-vastine V1X). Nämä indeksit ovat tällä hetkellä melko alhaalla, eivätkä houkuta satsaukseen. Antti Ilmasen "Expected returns.."-kirjan mukaan toteutunut volatiliteetti on historiallisesti ollut keskimäärin n. neljä yksikköä optioiden implisittistä volatiliteettiä korkeampi, eli volatiliteettiä myymällä voittaa keskimäärin. Oman järkeilyni mukaan kannattaa kuitenkin siirtyä tähän strategiaan kun ja jos volatiliteetti todella nousee, eli kurssit laskevat.

5. Cowered call writing (CCW).  Myydään call-optio sopimushinnalla indeksin nykyarvon tasolla ("At the money" , ATM) tai hieman korkeammalla ("Out of the money", OTM). Jos indeksi jää sopimustasolle tai laskee seuraa tästä lisävoittoa pelkkään osakesalkkuun verrattuna.  Strategia tuottaa pelkkää osakesalkkua huonommin jos indeksi nousee voimakkaasti. Perjantaina ODAX call-optio sopimuskurssilla 7100 (nykyarvo +1.29%) maksoi 90.5€ eli 1.37% indeksin arvosta. Myymällä tämän option saat siis 1.37% lisätuoton vajaassa kuukaudessa jos indeksi nousee alle 1.29%, ja teet pelkkää osakesalkkua huonomman tuoton jos indeksi nousee enemmän kuin 2.66%. Tällä tavalla myyn siis etukäteen pois mahdollisuuden voimakkaaseen ralliin.

Vielä muita strategioita? Vaihtoehtoja toki löytyy:

6. Myydään indeksifutuuri. Tämä lukitsee salkun arvon futuurin juoksuajaksi. Jos indeksi nousee alenee futuurin arvo yhtä paljon kuin salkun arvo nousee. Strategia tuottaa voittoa puhtaaseen osakesalkkuun verrattuna jos kurssit lähtevät laskuun. Tämä on mielestäni hyvä ja edullinen tapa "jarruttaa  alamäessä", eli turvata salkun arvo jos olen vakuuttunut siitä että pörssi on laskutrendissä -eli ei ainakaan vielä.

Tuleeko muuta mieleen? Itse olisin tällä hetkellä vaihtoehdon 5 (CCW) kannalla.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan