Miten sijoitusrobotti havainnoi suhdanteita

Mikä on sijoitusrobotti

Sijoitusrobotti ylläpitää osakesalkkua, jonka tavoite on voittaa OMX Helsinki –indeksi. Sijoitusrobotti käyttää osakkeiden valintaan algoritmia, jonka kehittämiseen on tehty tuhansia simulaatioita 10 vuoden kurssihistorialla.

Lue lisää sijoitusrobotti.fi

Sijoitusrobotin tuoton kannalta tärkeä ominaisuus on muuttaa salkku käteiseksi, silloin kun osakkeet tuottavat tappiota. Sijoitusrobotti pitää viittä osaketta salkussa tai muuttaa koko salkun käteiseksi.

Perinteinen tapa havainnoida suhdanteita on laskea erilaisia liukuvia keskiarvoja indekseistä ja havainnoida niiden leikkauksia. Sijoitusrobotti käyttää osittain samaa menetelmää. Kerroin aluksi sijoitusrobotin käyttämästä toisesta menetelmästä, jonka opit johtivat nyt käytössä olevaan menetelmään.

Ensimmäinen versio suhdanteiden havainnoinnista

Aluksi sijoitusrobotin osakelistassa (lue aikaisempi juttu osakelistasta) käteinen oli ikään kuin yksi osake. Näille ”osakkeelle” annettiin kurssi ja tietty tuotto, joka oli hyvin pieni. Näitä ”käteisosakkeita” listassa oli useampia. Kun oikeiden osakkeiden tuotot laskivat, käteisosakkeiden suhteelliset tuotot nousivat, jolloin ne nousivat listalla ylöspäin. Kun jokin osake myytiin ja käteisosake oli viiden joukossa ensimmäinen ”osake”, jota ei ollut salkussa, ”ostettiin” sitä. Käytännössä myynnin jälkeen ei vain ostettu uutta osaketta.

Saattoi siis tulla tilanteita, jossa osa salkusta oli käteisenä. Kuitenkin simulaatioissa kävi ilmi, että on hyvin epätodennäköistä laskusuhdanteen aikana löytää osakkeita, jotka tuottaisivat – tai edes epäselvässä suhdannetilanteessa. Kokonaistuoton kannalta oli edullisempaa muuttaa koko salkku kerralla käteiseksi, koska jo yhden osakkeen muuttaminen käteiseksi ennakoi laskua muille salkussa oleville osakkeille.

Käytössä oleva versio

Sijoitusrobotissa havainnoi suhdannevaihteluja käyttäen liukuvia keskiarvoja. Sen sijaan, että robotti havainnoisi indeksejä, se havainnoi omaa tuottoaan. Tärkeintähän on, koska se itse pystyy tekemään osakkeilla tuottoa. Noususuhdanteen alkaessa, tietyntyyppiset osakkeet lähtevät aikaisemmin nousuun ja näitä robotti hakee. Pelkästään indeksejä seuraamalla menee tovi pidempään huomata nousun alku. Sama pätee laskusuhdanteen alkuun.

Robotti pitää käytännössä kahta listaa. Vaikka robotti suosittelee salkun pitämistä käteisenä, silti se simuloi osakkeiden ostamista ja myymistä ja laskee tuottoja.

Haastavaa kun pörssin suunta on hukassa

Haastavin tilanne sijoitusrobotille on kun pörssillä ei ole selvää suuntaa. Kun pyöritään koko ajan siinä rajoilla, tuottavatko robotin valitsemat osakkeet. Silloin robotti saattaa muuttaa salkun käteiseksi ja taas seuraavalla viikolla ostaa osakkeita. Kuitenkin simulaatioissa on käynyt ilmi, että kannattaa olla hiukan liian varovainen ja muuttaa salkku herkemmin käteiseksi sekä hiukan optimistinen ostaessa osakkeita. Tämä sen takia, että suhdanteiden vaihtumisen alkuun tulee yleensä isoja muutoksia ja niihin ajoissa reagoiminen on kannattavaa silläkin kustannuksella, että välillä tulee virhearvioita.

Katso sijoitusrobotti osoitteessa sijoitusrobotti.fi

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan