Nordea ennustaa Suomelle nollakasvua

Talous

Nordea ennustaa Suomelle nollakasvua tänä ja ensi vuonna. Yhtenä syynä heikkoon näkymään on tiukkana pysyvä rahapolitiikka, joka hidastaa kasvua lähes kaikissa länsimaissa. Lisäksi maailmantalouden ja samalla myös Suomen talouden ennustetta heikentävät Kiinan haasteet. Toisaalta vihreän siirtymän investoinnit ja ostovoiman paraneminen luovat näkymää Suomen tulevaan kasvuun.

 

”Vaikka inflaatiopaineet ovat selvästi laskusuunnassa, keskuspankit joutuvat vielä jonkin aikaa puntaroimaan, palaako inflaatio kestävästi tavoitetasoille. Työmarkkinakehitys on pysynyt vahvana niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin, joten palkkapaineiden jatkuminen voi pitää inflaation koholla pitkään,” pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo.

Maailmantalouteen saatiin kesällä huolestuttavia viestejä myös idästä.

”Kiinan talouden uudelleenkäynnistys tiukan koronapolitiikan ja sääntely-ympäristön kiristämisen jälkeen ei ole ollut helppoa. Sekä kotitaloudet että yksityiset yritykset pohtivat investointeja hyvin tarkkaan, mikä aiheuttaa ongelmia erityisesti Kiinan kiinteistösektorilla. Näin ollen kasvu hidastuu aiemmin odotettua jyrkemmin, mikäli selkeää muutosta maan elvytyspolitiikassa ja talouspolitiikan linjassa ei nähdä,” Koivu ennakoi.

Suomen talouskasvu hyytyy hyvän alkuvuoden jälkeen

Suomen kasvu on hidastunut kuluvan vuoden mittaan ja lähineljännesten näkymät ovat heikot. Kasvua on pitänyt yllä vahva palveluiden kysyntä. Samaan aikaan nettovienti on parantunut tuonnin supistuttua vientiä enemmän, kun tavarakulutus on vähentynyt ja kotimainen sähköntuotannon kasvu on vähentänyt tarvetta tuonnille.

”Vientinäkymät ovat heikot. Maailmantalouden heikkoutta heijastaen teollisuuden tilauskanta on supistunut, mikä ennakoi tavaraviennin ja sitä kautta teollisuustuotannon supistumista. Suomen vientikehitystä haittaavat erityisesti tärkeiden vientimaiden Ruotsin, Saksan ja Kiinan heikot kasvunäkymät”, ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

Rakentaminen supistuu, asunnoissa väliaikaista ylitarjontaa

Asuntokauppa käy edelleen erittäin huonosti, ja asuinrakennusten aloitusten määrä onkin tippunut neljänneksen vuodentakaisesta. Tämä ennakoi rakentamisen voimakasta supistumista tänä ja ensi vuonna. Asuntomarkkinoilla suurin hintojen korjaus on takanapäin ja korkojen nousu päättymässä, joten edellytykset asuntomarkkinan käynnistymiselle ovat olemassa.

”Viime vuosien vilkas rakentaminen on johtanut asuntojen väliaikaiseen ylitarjontaan. Asuinrakentaminen supistuu nyt voimakkaasti, mutta väestökasvu jatkuu kuitenkin vahvana kasvukeskuksissa tasapainottaen kysyntää ja tarjontaa,” arvioi Kostiainen.

Lue koko ennuste täältä.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.

Yhteiskunta

Poliittista empatiaa

Empatiaa kaipaa Stubb, entinen koulukiusaaja, joka taustaansa kommentoi HS:ssä ”Jos olen ollut mulkku, pyydän anteeksi.” Yksi sitaatti kertoo enemmän kuin tuhat selfietä tai muuta kiiltokuvaa.

Vakavalla