Nuoret yrittäjät ovat ahkeria ja alttiita uupumaan

Tuoreen tutkimuksen mukaan joka neljäs alle 36-vuotias yrittäjä kokee työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeaksi. Vaarana on uupuminen, joka saattaa johtaa yrityksen lopettamiseen.

Työeläkeyhtiö Elon toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan nuorilla yrittäjillä on vanhempia yrittäjiä korkeampi riski uupua. Parhaiten työssään jaksavat yli 55-vuotiaat yrittäjät. Vaikka iso osa nuorista yrittäjistä suhtautuu yrityksensä tulevaisuuteen vanhempia valoisammin, joka neljäs nuori on harkinnut yrityksensä lopettamista.

– Monet nuoret yrittäjät kokevat, että heillä ei ole riittävästi vapaa-aikaa työstä palautumiseen. He esimerkiksi lomailevat vähän, tyypillisesti vain yhdestä kymmeneen päivään vuodessa. Useinhan nuoren yritys on vasta alkuvaiheessa, joten työmäärä on luonnollisestikin suuri, kertoo työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Annarita Koli työeläkeyhtiö Elosta.

Uupumista ei ole helppo tunnistaa, ja moni nuori yrittäjä kokee itse työkykynsä varsin hyväksi. Koli neuvoo nuorta yrittäjää arvioimaan kriittisesti ajankäyttöään ja pitämään huolta hyvinvoinnistaan, vaikka ei vielä tuntisikaan palautumisen tarvetta.

– Nuoret yrittäjät kertoivat kaipaavansa eniten tukea liiketoiminnan perusasioihin, kuten strategian luomiseen, myyntitaitojen kehittämiseen ja budjetointiin. Näihin kannattaa hakea rohkeasti apua oman yrityksen ulkopuolelta. Myös verkostoituminen kokeneempien yrittäjien kanssa voisi olla hyödyllistä.

Hyvät verkostot ratkaisevat

Kaikista tutkimukseen vastanneista yrittäjistä uupumisriski on joka viidennellä. Lähes 40 prosenttia kaikista yrittäjistä jaksaa työssään hyvin, reilulla 40 prosentilla työ ja muu elämä ovat puolestaan melko hyvin tai tyydyttävästi tasapainossa.

– Hyvin ja melko hyvin jaksavia yrittäjiä erotti muun muassa se, että heikommin jaksavien yrittäjien tukiverkosto ei ole yhtä kattava, Annarita Koli sanoo.

Yrittäjistä 45 prosenttia arvioikin hyvät verkostot ja kumppanit tulevaisuuden menestyksen kannalta tärkeimmäksi tekijäksi.
– Harva yrittäjä kertoo kuitenkaan aktiivisesti hyödyntävänsä verkostoaan pulmatilanteissa. Myös verkostotaitoja voi ja kannattaa opetella, Koli kannustaa.

Yrittäjät kaipaavat tukea digitaalisuuteen

Tutkimuksen mukaan vain noin puolet yrittäjistä hyödyntää työssään sähköisen liiketoiminnan välineitä tai sosiaalista mediaa. 40 prosenttia yrittäjistä suhtautuu digitaalisuuteen varauksella. Kielteisimmin digitaalisuuteen suhtautuvat ne, joilla on ongelmia omassa jaksamisessaan.

– Riittävän aikaisella hyvinvoinnin haasteiden tunnistamisella voidaan siis tukea myös yrittäjän liiketoiminnan kehittämistä. Hyvinvoivalla yrittäjällä riittää voimavaroja uusien toimintamallien luomiseen. Myönteistä on, että tarve sähköisten liiketoimintojen ja verkkopalvelujen käyttöönottoon on tunnistettu, sillä neljäsosa yrittäjistä toivoi tähän tukea, arvioi Annarita Koli.

Elon Yrittäjämittari 2014 -tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä Elon yrittäjäasiakkaille elokuussa 2014 ja siihen vastasi noin 2300 suomalaista yrittäjää.

 

Related Posts