LähiTapiola kehoittaa varovaisuuteen ja alipainottaa osakkeita

LähiTapiola Varainhoito laski 6.10.2014 osakkeet alipainoon. Suhdannenäkymien heikkeneminen ja osakemarkkinoiden suhteellinen yliarvostus puoltavat osakkeiden alipainotusta. Osakkeiden hinnat eivät tällä hetkellä heijasta riittävästi odotettavissa olevia huonoja uutisia.

”Arvioimme omaisuusluokkien arvostuksia, näkymiä ja riskejä kuukausittain ja tällä hetkellä näkymien heikkeneminen ja osakkeiden arvostus suhteessa näkymiin vaikuttavat jo kalliilta. Nämä tekijät puoltavat osakeriskin pienentämistä”, arvioi LähiTapiola Varainhoidon pääekonomisti Jari Järvinen.

Päätös laskea osakkeet alipainoon on jatkoa jo alkuvuonna aloitetulle osakeriskien pienentämiselle. ”Olemme siirtymässä hyökkäyspelistä puolustuspeliin, jossa pääoman turvaamisen tavoite ajaa tuotonhaun edelle”, Järvinen kertoo.

Perusteluna heikkenevät suhdannenäkymät ja osakkeiden suhteellinen arvostus

Teollisuusmaiden suhdannenäkymät ovat heikentyneet jo keväästä ja riskinä on, että ensi vuoden konsensusennusteet näyttävät liian optimistisilta. Yleensä heikkenevän suhdanteen jaksoilla valtionlainat tuottavat osakesijoituksia enemmän.

Perinteisillä mittareilla osakkeiden suhteellinen arvostus näyttää vielä houkuttelevalta. LähiTapiola Varainhoidon kehittämä arvostusmalli arvioi osakkeiden ylituotto-odotusta suhteessa valtiolainojen tuotto-odotukseen. Nyt taktinen allokaatiomalli suosittaa osakkeille alipainotusta. Edellisen kerran vastaavat alipainotussignaalit tulivat keväällä 2007 ja keväällä 2011. Osakkeisiin palattiin takaisin kesällä 2009 ja keväällä 2012.

”Suhdannenäkymien heikkeneminen ja osakemarkkinoiden suhteellinen yliarvostus puoltavat osakkeiden alipainotusta. Ensi vuoden näkymät jäänevät odotettua heikommiksi ja samaan aikaan osakkeiden kurssinousu on tehnyt niistä kalliita suhteessa suhdanne- ja inflaatiokorjattuihin tuloksiin sekä toisaalta myös suhteessa näkymiin. Osakkeiden hinnat eivät tällä hetkellä heijasta riittävästi odotettavissa olevia huonoja uutisia”, Järvinen arvioi.

Lyhyen aikavälin viisarit (sentimentti ja tekninen) ovat Järvisen mukaan vielä riskinottoa tukevassa asennossa. ”Mikäli nämä viisarit rapautuvat, olemme valmiita kasvattamaan osakkeiden alipainotusta edelleen. Osakkeista vähennettävä osuus siirretään käteiseen ja muihin vähäriskisiin korkosijoituksiin.”

”Suurimmat riskit liittyvät geopolitiikkaan, Yhdysvaltain keskuspankki FED:n odotettavissa oleviin rahapolitiikan kiristystoimiin, teollisuusmaiden deflaatioriskeihin, valuuttasotaan ja Kiinan talouden todelliseen tilaan. Mikä tahansa näistä riskeistä voi realisoituessaan johtaa osakkeiden laaja-alaiseen laskukierteeseen”, Järvinen varoittaa.

Sijoittaja, nyt on hyvä hetki tasapainottaa sijoitussalkkua

LähiTapiola suosittelee tällä hetkellä korkosijoitusten osuuden kasvattamista sijoitussalkussa. Viimeisimmät muutokset nostivat käteisen ja vähäriskisten korkosijoitusten osuutta mallisalkussa. Pidemmällä aikavälillä kehittyvät markkinat tarjoavat edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

”Nyt on hyvä hetki arvioida oman salkun riskipitoisuutta ja omaa riskinottohalukkuutta. Mikäli riskipitoisten sijoituskohteiden osuus on noussut liian korkeaksi viime vuosien vahvan kurssinousun seurauksena, nyt on hyvä hetki tasapainottaa omaa sijoitussalkkuaan. Varainhoito- ja yhdistelmärahastojemme asiakkaille tämä tehdään automaattisesti”, Järvinen muistuttaa.

One thought on “LähiTapiola kehoittaa varovaisuuteen ja alipainottaa osakkeita

  1. Toisenlainen näkemys

    Arvopaperi-lehden nettipainos kirjoitti pari päivää sitten maanantaina alaotsikolla "Nordea kasvattaa osakkeiden ylipainoa entisestään". Tätä tämä on analyytikoiden näkemysten seuraaminen niin markkinariskin kuin yritysriskinkin suhteen: toinen kehottaa vähentämään ja toinen ostamaan. Nordean mukaan USA:ssa tapahtunut pieni dippi on luonut hyviä ostopaikkoja ja niin Pohjois-Amerikka kuin Länsi-Eurooppakin ovat Nordean näkemyksissä ylipainossa. Eurooppan ylipainoa selitetään vielä niin, että maanosa tarjoaa parhaat tuloskasvumahdollisuudet. Yllättävää on se, että Norea on laittanut kehittyvät markkinat alipainoon, valitettavasti en tiedä miksi. Tuntemani sijoittajat ovat lähes yhtenä rintamana tähyämässä kehittyville markkinoille: omassa salkussani  parhaat tuotot ovat tänä vuonna tulleet Kiinasta, Indonesiasta ja Vietnamista. 

    Nordean katsauksessa on merkillepantavaa se, että Suomi on alipainossa, aivan kuten laajasti monet muutkin tahot ovat ilmoittaneet. Suomesta olemme saaneet sellaisia mahdolukuja ja kurjan tulevaisuuden ennusteita, että alipainotus lienee jo aivan pakollista. Olisiko nyt oikea hetki laittaa salkkuun entistä parempi allokaatio ja tavallisenkin sijoittajan rohkaistuttava sijoittamaan muuallekin kuin kotimaisiin osakkeisiin? 

Comments are closed.

Related Posts