Olli-Pekka Kallasvuo korostaa läpinäkyvyyden tärkeyttä

Perheyritysten liiton syyskokouksessa vapautuneesti puhunut Olli-Pekka Kallasvuo kertoi läpinäkyvyyden tärkeydestä.
– Kvartaalitalouden sykliin ja pakkoon liittyy paljon hyvää. Miellyttävä positiivinen pelko lisää läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyden lisääminen yrityksessä on usein tuskallinen päätös, mutta kannustaa tarpeellisiin toimenpiteisiin, Kallasvuo arvioi.


Globaalissa kansantaloudessa vallitsevaa tilannetta Kallasvuo kuvaili kohtuulliseksi.

– Kasvu on sinänsä ok, mutta ongelmallista on se, miten kasvu jakautuu markkinoiden välille. Kehittyneet markkinat kasvavat korkeintaan kohtuullisesti. Kiina ja Intia yhdessä tulevat vuonna 2040 muodostamaan 50 % maailman bkt:stä.

Suomalaisen yrittäjyyden pragmaattista ja vastuullista toimintatapaa Kallasvuo piti hyvänä ja Suomea muutenkin potentiaalisena talousalueena. Hän otti kantaa myös työperäiseen maahanmuuttoon.

– Emme ole syrjässä, olemme keskellä, kun katsomme miten tasapaino maailmassa on muutumassa. Välttämättömän työperäisen maahanmuuton hoitamiseen tarvitsemme kuitenkin aktiivisuutta.

Related Posts