Opettavainen tarina

Päivän FT:ssä on kiinnostava taustaartikkeli Italialaisesta mailman vanhimmasta pankista – Monte dei Paschi di Sienasta – ja sen linkkeistä kotipaikkaansa Sienaan. Artikkelia lukiessa tulee jotenkin mieleen Helsinki ja Helsingin Energia.

Kun pankki aikoinan listattiin pörssiin perustettiin paikallisen vallankäytön välineeksi rahasto johon sementoitiin lähes puolet osakkeiden äänivallasta. Viimeisten 15 vuoden aikana rahasto on tuottanut Sienan kaupungille n. 40000€ per asukas. Kaupungin asukkaat ovat voineet anoa tukea "Isä Montelta" erilaisiin projekteihin, kuten kylppäriremonttiin tai kirjan kustantamiseen ja kaikki elivät onnellisina…

Omistajavalvonta on epäilemättä ollut parasta hyvä-veli tasoa. Vuonna 2007 pankki maksoi kasvuinnossaan toisesta Italialaisesta paikallispankista Antonvenetasta 20 kertaa vuosituloksen verran, mikä oli kaksi kertaa vallitseva markkinahinta.

Nyt pankki on vaikeuksissa. Goodwillillä ja Italialaisilla valtionlainoilla lastattu tase ei täytä uusia vakaavaraisuusvaatimuksia. Omistajarahaston tulot ovat myös romahtaneet pankin osinkojen mukana. Rahasto otti muhkeat lainat osallistuakseen pankin ensimmäiseen antiin. Nyt pankki on pakon edessä järjestämässä toista antia , samalla kun lainanantajat vaativat jo rahojaan takaisin rahastolta. Edessä on todennäköisesti suuren osakepotin myynti huonoon hintaan, eikä vallan valumista ulkomaille voida enää estää. Pankin hyvyydestä sijoituskohteena voi olla monta mieltä – kurssi on tällä hetkellä hyvin alhalla. P/e on alle 3 ja osinkotuotto on ollut lähes 6% tasolla. Miten paljon arvoa vielä joutuu laimentamaan anneilla on toinen asia.

Helsinkiläisille opetus on kuitenkin että pitkäkään perinne ja tuottohistoria ei takaa valoisaa tulevaisuuttaa, varsinkaan jos ei ole takeita ettei yrityksellä ole muita tarkoitusperiä kuin avoin kilpailu markkinataloudessa. Baselin vakavaraisuussääntöjä vastaavat tässä tapauksessa hiilivoiman kallistuminen ja investointivaatimukset vihreämpään energiaan joka romahduttaa kaupungin osinkotuotot. Entä onko kaupunginvaltuustoon epäsuora omistajaohjaus sen laadukkaampaa kuin Sienan rahaston?

Related Posts