Suomen kannattaa suunnata tutkimusrahoitusta yliopistoihin

Taloudellisen yhteistyön järjestö, OECD, on Suomea koskevassa tuoreessa raportissa havainnut, että taloudellinen kasvumme on vuoden 2009 laman jälkeen jäänyt alhaiselle tasolle. Kasvumme oli lähes kahden vuosikymmenen ajan kehittyneiden maiden parasta ohittaen suuren osan kehittyvistä maista, mutta nyt on tapahtunut muutos. Olemme jäämässä jälkeen Saksasta, Ruotsista, Euroalueesta ja muusta viitekehyksestämme.

Taloudellinen kasvu (Lähde: OECD/Finland 2012)

OECD on hallitusten välinen taloudellinen tutkimus ja yhteistyöelin ja OECD:n ehdottamat lääkkeet tilanteen korjaamiseksi heijastelevat osittain toiminnan maksajan, Suomen hallituksen ja virkamiehistön, näkemyksiä, mutta korjausehdotukset edustavat kuitenkin pääosin omaehtoista kansainvälistä taloudellista ajattelua ja tutkimusta.

Suomelle ehdotetaan seuraavia lääkkeitä:

  • Yksityissektorille suunnattua tutkimustukea (Tekes?) pitäisi pienentää ja suunnata tuki korkeakouluille. Yksityssektorille annettu tutkimustuki on ollut tehotonta.
  • Julkisen sektorin palvelutuotannossa (terveydenhuolto,..) on paljon sellaista toimintaa, jossa asiakas tai maksaja (kunta) joutuu valitsemaan monopoliasemassa olevan toimijan. Toiminta tehostuisi, jos palvelutuottajat joutuisivat kilpailemaan tehokkuudella ja palvelun laadulla.
  • Terveydenhuollon tehokkuus on pudonnut nopeammin kuin muissa vastaavissa maissa. Kuntauudistuksen läpivienti tarjoaisi mahdollisuuksia parempaan järkeistämiseen. 
  • Sosiaalisten ryhmien väliset terveyserot ja erot elinajanodotteessa ovat Suomessa suurempia kuin OECD maissa keskimäärin.  Yksilön valinnanvapaus terveyspalveluissa todennäköisesti pienentäisi valtavaksi paisuneita eroja elianajanodotteessa. (joidenkin sosiaaliryhmien väliset erot elianajassa ylittävät 10 vuotta)

Related Posts

Sijoittaminen

EToron pörssilistautuminen

Eräs sijoittajan tärkeimmistä työkaluista urallaan on oikea kaupankäyntialusta. Oikean kaupankäyntialustan valitsemalla kykenet helpottamaan elämääsi ja sijoitusten tekemistä uskomattoman paljon, kun taas valitsemalla väärän alustan, rajoitat

Sijoittaminen

Norwegianin unelma haihtui

Monet piensijoittajat, etenkin kokemattomat, ravaavat kuraojaan kaatuneiden yhtiöiden perässä osakekurssin sukellettua taloudellisen tilanteen mukaisesti.

Halpuus houkuttaa, kuten surkeisiin kauppoihin aina ajautuvaa Sulo Viléniä takavuosien hittikomediassa Tankki