Osakevinkit Technical Traders Clubin maaliskuun 2014 kuukausikokouksesta.

Johdanto

 

Technical Traders Clubin (TTC) maaliskuun kuukausikokouksessa 10.3.2013 keskusteltiin osakevinkeistä, tarkasteltiin osakkeita teknisesti ja tunnistetttin ja perusteltiin mahdollisia potentiaalisia voittajaosakkeita.

Osakevinkkien tarkastelu 10.3.2014

Käsiteltäviksi osakkeiksi valikoitui yhteensä yksitoista suomalaista tai ruotsalaista osaketta, joista kaksi oli useamman osanottajan osoittamia.

Stephan Grimm tarkasteli Metastockilla Martin Pringin kehittämien KST (Know Sure Thing) trendi-indikaattoreiden avulla osakkeiden odotettuja liikesuuntia. Tarkastelu tehtiin pääosin viikkograafilla, ja sillä pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin KST:n avulla, koska haluttiin aikaansaada näkemys ja suositukset lähinnä keskipitkälle aikavälille. RSI (Relative Strength Index) oskillaattorin avulla etsittiin myös sen divergenssejä kurssikäyrään nähden käänteiden ennakoimiseksi.

Grimm tiivisti yksinkertaiseksi periaatteeksi sen, että jos nähdään osakkeen kahden aikavälin KST indikaattorin olevan nousussa, ja uskotaan osakkeen voivan lähteä liikkumaan, niin voidaan lähteä ostamaan osaketta.

 

Affecto

Affecto on pienehkö liiketoimintatiedon hallinnan ja tiedolla johtamisen (Business Intelligence, Big Data) ratkaisuihin sekä paikkatietopalveluihin erikoistunut IT palveluyritys, joka toimii Itämeren alueella. Yhtiön on viime vuosina ollut kohtuullisen kannattava, mutta nettotulos on hiipunut huippuvuoden 2012 jälkeen, mutta sen odotetaan taas paranevan lähivuosina ehkä keskimäärin noin 15 %/vuosi. Affecto näyttää tunnusluvuiltaan melko aliarvostetulta, vaikka se onkin vuoden 2014 alkupuolella saanut useita uusia sille melko merkittäviä IT toimeksiantotilauksia Liettuasta.

Keskusteltiin siitä minne Nokialta vapautunut IT:n ja informaationhallinnan osaamispääomaa on siirtynyt, onko esimerkiksi siirtynyt vaikka Affectoon ja muille sen kilpailijoille. Vai ovatko yritykset hankkineet sellaisia Nokialta vapautuneita osaajia, jotka voisivat nyt yrityksessä tehdä sitä samaa työtä, mitä ne ennen ovat tilanneet Affectolta.

Affecto on murtautunut helmikuun alussa 2013 ylös läpi vastustasonsa noin 3,2 € ja noussut sieltä marraskuun 2013 huipputasoille 4,8 €, mistä noususta se on noin kolmessa kuukaudessa vetäytynyt helmikuun 2014 loppuun mennessä melkein 2/3 (kaksi kolmasosaa) alaspäin kesän 2013 osapohja- ja tukitasoille noin 3,7 €. Affecto on sitten maaliskuun 2014 alusta alkaen yrittänyt nousua ja varoittanut mahdollisesta noususta ylittämällä laskevan 20:n päivän liukuvan keskiarvon. Mutta näin syvästä alasvetäytymisestä voi päätellä, että on melkoisen epätodennäköistä, että Affecto jaksaisi mahdollisesti nousta nykytasoilta takaisin vuoden 2013 huipputasoille 4,8 € kuluvan vuoden aikana.

Kuva 1. Affecto. Viikkograafi ja 65 :n jakson exponentiaalinen liukuva keskiarvo ja graafin alla osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Affecton viikkograafista nähdään, että kaikki KST trendi-indikaattorit eli lyhyt (punainen), keskipitkä (sininen) ja pitkä (vihreä) ovat myyntipuolella, mutta että lyhyen aikavälin KST indikaattori on lähellä mahdollista kääntymistä ostosignaaliksi.

Kannattaa seurata murtautuuko Affecton kurssi yli marraskuun 2013 – helmikuun 2014 alasvetäytymisen trendilinjan noin 4 €:n tasoilla, jolloin osaketta voisi ostaa, vai pitääkö Affectoa myydä, jos osake lähtee keskipitkässä laskutrendissä laskettelemaan alaspäin läpi helmikuun lopun osapohjan 3,7 € tukitason kohti alempaa tukitasoa noin 3,2 €.

 

Astra Zeneca

Lääketeollisuuden toimialaindeksit ovat kehitttyneet viime aikoina hyvin. Astra Zenecan osake on ollut jyrkässä nousukanavassa lokakuusta 2013 alkaen. Helmi-maaliskuussa 2014 on päivägraafiin kuitenkin muodostunut pieni ”pää ja hartiat” kuvio, jonka ”niskalinjasta” alasmurtautumisen tapauksessa voi ”tavoitehintana” pitää vielä noin 5:n % pudotusta nykytasolta.

Kuva 2. Astra Zeneca. Viikkograafi ja osakkeen lyhyt, keskipitkä ja pitkä KST trendi-indikaattori.

Astra Zenecan viikkograafista nähdään, että keskipitkät (sininen) ja pitkät (vihreä) KST trendi-indikaattorit ovat ostopuolella, mutta lyhyen aikavälin KST (punainen)-indikaattori on helmikuussa 2014 antanut myyntisignaalin. Osakkeen kurssi (nyt noin 420 SEK) on kuitenkin vetäytynyt niin vähän alaspäin vuoden 2014 huipustaan (noin 446 SEK) että osakkeen voidaan todennäköisesti odottaa jatkavan pitkää nousutrendiään, jos sen kurssin vetäytyminen ei jatku yli runsaaseen kolmannekseen vuosina 2013 ja ja 2014 tapahtuneesta noususta, eli alle osakkeen loppuvuoden 2013 vastustason noin 390 SEK.

Astra Zenecan voidaan siten määritellä olevan ”pidä” osake, ja sitä voidaan ostaa, jos sen kurssi kääntyy vetäytymisestä nousuun viimeistään noin 390 SEK:in tukitasolta.

 

Componenta

Componenta toimittaa valuja sekä rautakomponentteja ja alumiinivanteita raskaiden ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden valmistajille Euroopassa. Componentan tämän vuoden liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta muunmuassa tehostamistoimien, kustannussäästöjen ja kuorma-autoteollisuuden mahdollisesta piristymisesä johtuen. Componentalla on heikosta vakavaraisuudestaan,velkaantumisestaan ja heikosta kannattavuudestaan johtuen korkeakorkoiset velat ja kalliit pääomalainat. Yhtiötä on vaikeaa kääntää voitolliseksi nykyisen korkeilla rahoituskuluilla.

Kuva 3. Componenta. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Viikkograafista nähdään, että osake on viime kesästä alkaen ollut sivuttaisliikkeessä noin 1,80 €:n ja ja 1,45 €:n välissä ja osake voi olla tekemässä pohjamuodostelmaa. Viikkograafin alta nähdään myös, että keskipitkät (sininen) ja pitkät (vihreä) KST trendi-indikaattorit ovat ostopuolella, mutta lyhyen aikavälin KST (punainen) – trendi-indikaattori on antanut myyntisignaalin helmikuussa 2014.

Jos osake kääntyy ylöspäin ja murtaa ylöspäin suorakaiteen vastustason noin 1,8 €, niin osaketta voi ostaa. Jos taas osake kääntyy alaspäin ja murtaa alaspäin suorakaiteen tukitason 1,45 €, niin osaketta voidaan myydä.

 

Digia

Digia on pienehkö suomalainen, muunmuassa toiminnanohjausjärjestelmiin suuntautunut, IT palvelu- ja ohjelmistoyritys.

Digia osti elokuussa 2012 Nokialta Qt-ohjelmistokehitysalustan, lähdekoodin ja lisenssit. Qt:n avulla ohjelmistokehittäjät voivat kehittää ohjelmistoja käyttöjärjestelmäriippumattomasti. Digia kehittää myös Qt:hen liittyviä palveluja ohjelmistokehittäjille.

Keskustelussa todettiin, että jos Qt lähtisi lentoon, niin Digian osakkeen arvo nousisi paljon. Sellaista lentoonlähtöä ei keskustelussa kuitenkaan pidetty kovin todennäköisenä, koska tällaisilla ohjelmistoilla onnistutaan harvoin paljoa. Qt pidettiin siten lähinnä ”optiona”. Todettiin Ilmarisen omistusosuuden Digian osakkeista nousseen yli 10 %:iin.

Kuva 4. Digia. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Digia on muodostanut pohjaa noin kaksi vuotta vuosina 2011 – 2013, ja on sittemmin kesän lopussa 2013 murtautunut tämän sivuttaisen suorakaiteen vastustasosta noin 3,1 € kohdalla ylöspäin. Osake on sen jälkeen jatkanut nousuaan ylöspäin, mutta on ensin vuoden 2013 lopusta alkaen ja sitten vielä helmikuun lopusta 2014 alkaen pitänyt pientä taukoa noususta ylöspäin.

Viikkograafin alta nähdään, että pitkät (sininen) ja lyhyet (punainen) KST trendi-indikaattorit ovat ostopuolella, mutta keskipitkän aikavälin KST (siininen) – trendi-indikaattori on vuoden lopussa 2013 antanut myyntisignaalin.

Digia voisi olla ostopaperi, jos nousee alasvetäytymisestä ja murtaa ylöspäin vastusaluuen noin 4,40 – 4,44 €.

 

Exel Composites

Exel Composites on pieni kansainvälinen teknologiayhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi hiilikuitukomposiittisia rakenteita ja putkia teollisiin sovelluksiin. Pultruusiotekniikkaa valmistuksessaan käyttävistä yrityksistä se on kuitenkin toiseksi suurin. Exel on ollut taloudellisesti kannattava joka vuosi pörssilistautumisestaan vuodesta 1998 alkaen ja sen keskimääräinen liikevoittomarginaali on ollut hyvä noin 13 % tällä aikajaksolla. Exelin liikevaihto ja nettotulos on kuitenkin hiipunut huippuvuoden 2011 jälkeen samoin kuin myös Exelin osakkeen pörssikurssi kahden vuoden ajan alkaen vuoden 2011 keväästä ja keskikesään 2013 asti. Exel Composites ei maksa osinkoa vuodelta 2013, mutta se on vakavaraisena ja vähävelkaisena yhtiönä maksanut osakkailleen 50 sentin/osake pääomanpalautuksen joulukuussa 2013.

Allaolevasta graafista näkyy myös, että osake on rakentanut ”käänteistä pää – ja hartiat”- kuviota vuoden 2012 loppupuolelta alkaen ja murtautunut ”väärin” yli kuvion niskalinjan noin 6 € helmikuun 2014 alussa.

 

Kuva 5. Exel Composites. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Viikkograafin alla olevista KST trendi-indikaattoreista nähdään, että pitkän aikavälin (vihreä) indikaattori on ostopuolella, mutta lyhyen aikavälin KST (punainen) -indikaattori on myyntipuolella ja että keskipitkä KST indikaattori (sininen) on antanut maaliskuun 2014 alussa myyntisignaalin.

Exelillä ei siten ole mitään selvää suuntaa, ja siten osakkeelle ei voi tällä hetkellä antaa muuta kuin ehkä pidä- suosituksen. Mikäli Exelin kurssi kääntyisi nykyisestä alasvetäytymisestään ja tukitason noin 5,55 €:n päältä ylöspäin ja ylittäisi oikeasti pää- ja hartiat kuvion niskalinjan 6 €, niin osaketta voisi ostaa. Jos taas osake jatkaisi laskuaan alle noin 5,55 €:n tukitason, niin osaketta voisi myydä.

 

Kemira

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja myy kemikaaliyhdistelmiä ja asiantemusta teolliseen ja kunnalliseen vedenkäsittelyyn. Yhtiö pyrkii huomattavaan tulosparannukseen ja noin 10 %:n liikevoittoprosenttiin meneillään olevan strategisen uudelleenjärjestelyohjelman kautta Kemirassa aloittaa keväällä 2014 uusi suomalainen toimitusjohtaja Jari Rosendahl, joka nousee Kemiran johtoon Outotecin Americas liiketoiminta-alueen johtajan paikalta.

Kuva 6. Kemira. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Kemiran osake on ollut pitkässä loivassa nousukanavassa kesästä 2009 alkaen. Mutta osakkeen liike on kääntynyt nousukavassa loppuvuodesta 2012 alkaen sivuttaisliikkeeksi suorakaiteessa, jonka tukitasona on noin 10,3 € ja vastustasona noin 12,5 €.

Viikkograafin alaosasta nähdään, että sekä pitkät (vihreä) että keskipitkät (sininen) KST trendi-indikaattorit ovat myyntipuolella, mutta lyhyen aikavälin KST (punainen) – trendi-indikaattori on helmikuun 2014 alussa antanut ostosignaalin.

Kemiran osaketta voisi myydä, jos osake putoaa nykytasoilta noin 11 € ja murtautuu alle sivuttaisliikkeen tukitason noin 10,3 €. Osaketta voisi sensijaan ostaa vasta, jos kurssi nousisi yli osakekurssin sivuttaisliikkeen vastustason 12, 5 € ja syyskuun 2013 huipun noin 13 €:n.
 

Kone

KONE on alansa johtavia yrityksiä maailmassa. Kone kehittää, asentaa ja myy hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä huoltaa ja modernisoi niitä.

Kuva 7. Kone. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Viikkograafista nähdään, että Koneelle on kehittynyt timanttihuippu aikavälillä tammikuu 2013 – tammikuu 2014, mistä kuviosta Koneen kurssi on murtautunut alaspäin helmikuussa 2014.

Osakkeen pitkät ja keskipitkät KST trendi-indikaattorit ovat myyntipuolella ja lyhyt KST- trendi-indikaattori osoittaa alaspäin, ja on vuoden 2013 loppupuolella varoitellut laskusta myyntisignaaleilla.

Täten Koneen osakkeen laskua on edelleenkin odotettavissa. Osakkeen timanttihuipun muodostelmasta vinosta alalinjasta murtautumisen kohdalta alkaen projisoidun timantin korkuisen alassuuntaisen liikkeen tavoitehinnaksi ennakoidaan noin 23 € vuoden 2014 alkupuoliskolle lyhyeksimyynnin tapauksessa.

 

Outokumpu

Outokumpu on globaali ruostumattoman teräksen valmistus- ja myyntiyhtiö. Outokummulla on on arvokas ferrokromikaivos Tornion jaloterästeräskombinaatin lähellä ja käyttöönottovaiheessa oleva jaloterästehdas USA:n Calvert:issa, joka on hankittu yritysostossa ThyssenKruppilta . Yhtiö on raskaasti velkaantunut ja se on ollut raskaasti tappiollinen usean vuoden ajan. Outokumpu järjestää maaliskuussa 2014 noin 650 M€ merkintäoikeusannin heikon taloudellisen asemansa vahvistamiseksi, jotta yhtiö voisi toteuttaa mahdollisen kannattavuuden palautusohjelmansa.

Kuva 8. Outokumpu. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Viikkograafista nähdään, että Outokummun osake ei ole enää jaksanut laskea vuodenvaihteen 2013/2014 jälkeen. Osake näyttää mahdollisesti tehneen pohjansa noin 0,12 € joulun 2013 tienoilla. Osakkeen lähin vastustaso vuoden 2014 alkupuolella on noin 0,173 €:n kohdalla.

Osakkeen pitkät (vihreä) ja keskipitkät (sininen) KST trendi-indikaattorit ovat ostopuolella ja lyhyt KST- trendi-indikaattori (punainen) on alkanut nousta ylöspäin, mutta antaa nyt myyntisignaalia. Siten Outokummun osaketta voisi ostaa keskipitkällä tai pitkällä tähtäimellä, jos se murtautuu sivuttaisesta suunnikkaasta läpi 0.173 €:n vastustasonsa ylössuuntaan. Jos sensijaan sivuttaisen suorakaiteen tukitaso 0,12 € ei pidä, niin osaketta voisi myydä.

 

Outotec

Liiketoiminta on erittäin kannattavaa, kun tai jos raaka-aineiden kysyntä kasvaa. Outotecin osake on kuitenkin erittäin syklinen ja suhdanneherkkä. Liikevaihto ja nettovoitto on kuitenkin selvästi hiipunut huippuvuodesta 2012. Outotecilla on positiivinen korrelaatio raaka-ainesektoriin. Jos Kiinan talous yskii, niin kaivosteollisuus ei nouse. Outotecin liiketoimintamallia kehutaan.
Osake on ollut eniten shortattu (lyhyeksimyyty) osake Helsingin pörssissä. Nyt on Finanssivalvonnan (FIVA) raportoinnin mukaan lyhyeksimyytyjen Outotecin osakkeiden määrä jonkin verran vähentynyt. Tosin todellinen lyhyeksimyytyjen positioiden määrä on usein yli kaksinkertainen FIVA:n raportoimaan verrattuna, koska lyhytpositiota ei ilmoiteta, jos se alittaa 0,5 % pörssiyhtiön osakepääomasta.

Kurssi putoaa, ja on pudonnut 3:n vuoden nousevan kanavan alalinjan alle ja tienoille.Osakkeen huippu käväisi yli 13 €:ssa vuoden 2013 helmikuussa. Outotecin kurssi on nyt noin 7 €.

Kuva 9. Outotec. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Viikkograafista nähdään, että osakkeen tukitaso on alkuvuonna 2014 ollut noin 6,8 €:n tasolla ja vastustaso noin 8,5 €:n kohdalla ja on mahdollisesti rakentamassa keskipitkän aikavälin pohjaa.

Osakkeen pitkä KST trendi-indikaattori on myyntipuolella, mutta keskipitkä ja lyhyt KST- trendi-indikaattori on sensijaan antanut helmikuussa 2014 ja joulukussa 2013 ostosignaalin.

Osaketta voisi ostaa, jos osakkeen kurssi nousisi yli sen lähimmän vastustason 8,5 €. Outotecin osaketta voisi sensijaan myydä, jos osake vielä putoaa nykytasoltaan noin 7 € ja murtautuu alaspäin läpi tukitasonsa noin 6,8 € alle.
 

UPM Kymmene

UPM on globaali vakavarainen metsäteollisuus- ja energiayhtiö. Sille ovat bioenergia on kasvava ja biopolttoaineet kehittyvä toimialue, ja nämä toimialueet ovat riippuvaisia puunjalostuksen kehityksestä.
 

Kuva 10. UPM Kymmene. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

UPM:n osakkeen kurssi on noussut voimakkaasti kesästä 2013 alkaen ja on sitten loppuvuodesta 2013 alkaen kolkutellut sivuliikkeessä vastustasoaan noin 13 €.

Osakkeen pitkä KST trendi-indikaattori (vihreä) on ostopuolella, mutta sekä lyhyt (punainen) että keskipitkä (sininen) KST- trendi-indikaattori osoittaa sensijaan alaspäin ja ne ovat antaneet marraskuussa 2013 ja tammikuussa 2014 ostosignaalin.

Siten odotuksena on osakkeen hinnan lasku nykyiseltä noin 12,3 € tasoilta kohti tukitasoaan 11,3 € ja näkemyksenä myynti lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Mikäli mahdollisessa laskussa tukitaso noin 11,3 € pitää ja osakkeen kurssi kääntyy sen päältä ylöspäin, niin osaketta voisi ostaa Swing Trading kohteeksi tavoitehintana vähän alle 13 €.

 

Technopolis

Technopolis on kiinteistösijoitusyhtiö, joka rakennuttaa ja ylläpitää erityisesti tietointensiivisten yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristöjä sekä palvelee näitä yrityksiä ja yhteisöjä. Yhtiö on vuonna 2013 hankkinut uusia kiinteistöjä ja kampuksia Suomessa, Liettuan Vilnassa ja Norjan Oslossa. Kiinteistösijoitusyhtiö joutuu aika-ajoin hakemaan rahaa omistajiltaan merkintäoikeusanneilla, kun haluaa kasvua. Lisäksi yhtiöllä on aika paljon lainoja rahoituslaitoksilta. Technopoliksella on myös yksi 75 M€ hybridilaina, jonka kuponkikorko on 7,5 %. Korot liikuttelevat kiinteistösijoitusyrityksiä ja yritysellä menee niin kauan hyvin, kun OPO:n tuotto % on korkeampi kuin lainojen korot ja sillä on hyviä vuokralaisia ja vuokrausaste on korkea, kuten on Technopoliksella.

Technopoliksen osakekurssi on ollut pitkässä nousutrendissä koko vuoden 2013 ajan ja sen kurssi on viimeisen noin puolen vuoden aikana törmännyt useita kertoja altapäin vastustasoonsa noin 4,6 €. Technopoloksen osakkeella on vielä kuitenkin paljon mahdollista ”teknistä nousuvaraa” vuosien 2008 ja 2007 huippuihin noin 5 €, 5,5 € ja 6,8 € tasoilla.
 

Kuva 11. Technopolis. Viikkograafi ja osakkeen KST trendi-indikaattorit.

Osakkeen pitkä KST trendi-indikaattori (vihreä) on ostopuolella, mutta osoittaa alaspäin, ja sekä keskipitkä (sininen) ja lyhyt (punainen) KST- trendi-indikaattori on sensijaan antanut maaliskuun alussa 2014 myyntisignaalin.

Technopoliksen osake näyttää siten pitävän ainakin taukoa sekä pitkässä että keskipitkässä nousussa, ja näkemys osakkeelle on pidä ainakin niin kauan kuin sivuttaisliikkeen tukitaso 4,1 € pitää murtumatta alaspäin. Jos osake kääntyy tukitason 4,1 € yläpuolelta ylöspäin ja murtaisi mahdollisessa nousussaan sivuttaisliikkeen suorakaiteen vastuslinjansa noin 4,6 € ylös, niin osake saisi ostosuosituksen.

 

Vastuuvapauslauseke

TTC:n kuukausikokouksen ”osakevinkit” ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäisen sijoitustapahtuman toteuttamiseen. Nämä TTC:n kuukausikouksen ”osakevinkit” perustuvut muunmuassa tarkasteltujen 'osakkeiden teknisen analyysiin pitkällä, keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä. ”Osakevinkit” eivät kuitenkaan ole kehotuksia ostaa, pitää tai myydä tarkastelun kohteena olleita osakkeita.

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Osakevinkit Technical Traders Clubin maaliskuun 2014 kuukausikokouksesta.

 1. Erinomainen kirjoitus

  Muistelen Karin joskus saaneen kommentin, jossa valiteltiin kirjoituksen myöhäisyyttä. Joskus miettii, että voisivathan nuo ruikuttajat malliksi itse kirjoittaa parempia. Tuossa oli ainakin minulle vähemmänkin tuttuja firmoja.

  1. Karin kirjoitus on todella

   Karin kirjoitus on todella hyvä

   Minä kuulun niihin "ruikuttajiin", joiden mielestä näin korkealaatuinen analyysi pitäisi olla käytössä nopeammin.

   Tälläinen ruikutus sallittaneen, sillä jos kirjoitus olisi tyhjänpäiväinen, niin kaikilla olisi hyvin aikaa odottaa sitä.

    

   1. Aikaperspektiivi

    Kiitos palautteesta. Osakkeiden tekniset tarkastelut on tehty pääosin viikkograafilla, ja sillä pitkän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin KST:n avulla, koska on haluttu aikaansaada näkemys ja suositukset lähinnä keskipitkälle aikavälille. Siten blogin graafeista voi julkaistaessa puuttua artikkelia julkaistaessa yksi viikkokynttilä, mikä ei julkaistaessa juurikaan muuta kolmen aikavälin trendianalyysien ajankohtaisuutta.
    Lisäksi artikkelin kirjoittaminen kokouksissa tehtyjen analyysien jälkeen vaatii aikaa etenkin kun noudatan hyvää toimitustapaa antamalla kokouksen esitelmänpitäjän tai teknisen- tai markkina-analyytikon tarkistaa kirjoitukseni ennen sen julkaisua PIKSU:ssa./ t. Kari 

Comments are closed.

Related Posts