Pankki ja rahoitusalan osakkeet ovat edelleen muita edullisempia

Yrityksen toimiala tuntuu vaikuttavan huomattavan paljon sen arvostustasoon – liian paljon – selviää Piksun sektori-indeksejä seuraavalta sivulta.

Kuluttajille päivittäistavaroita tekevien yritysten (Consumer Staples) P/E luku on yli 20 kun taas teollisuustutteita (Industrials) tekeviä yrityksiä, pankkeja ja rahoitusyhtiöitä (Financials) saa merkittävästi halvemmalla. Syynä korkeisiin arvostustasoihin näyttäisi olevan sijoittajien keskuudessa liikkuvat muoti-ilmiöt, jotka nostavat esimerkiksi terveydenhuollon ja lääkealan yrityksien kursseja kohti taivasta.

Terveydenhuollon osakkeiden suosiolle on syynsä, me vanhenemme ja käytämme yhä enemmän terveydenhuollon palveluita. Näin ainakin sijoittajat tuntuvat ajattelevan.

Energia-alan korkeaan arvostukseen (P/E on 25) on toinen syy. Energia-alan yritykset ovat kärsineet öljyn hinnan putoamisesta ja niiden tulokset ovat pudonneet tästä syystä historiallisen alas. Tilanne kuitenkin muuttuu jossain vaiheessa; öljyalalle tarvitaan taas uusinvestointeja ja tuloksetkin paranevat.

Eri toimialojen välinen arvostustasojen epäsuhta tuntuu jatkuvan pitkän. Oheisen kuvan viiden vuoden kurssikehitys kertoo, että suosittu toimiala pärjää vuodesta toiseen pitkiä aikoja. Trendit ovat pitkiä ja rauhallisia ja valpas sijoittaja ehtii trendeihin mukaan. 

Related Posts