Pk-yritykset: Talouden aallonpohja ohitettu – luvassa lisää työpaikkoja

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemys lähiajan suhdannekehityksestä on vahvistunut. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu ja työpaikkoja aletaan lisätä.

Syksyn Pk-yritysbarometrissä näkynyt toiveikkuus on voimistunut ja konkretisoitunut. Nyt pk-yrityksistä 32 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevat seuraavien 12 kuukauden aikana ja 16 prosenttia pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia pk-yrityksiä oli neljä prosenttiyksikköä vähemmän.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Henkilöstöstä pidetään kiinni haasteista huolimatta

Pitkästä taantumasta huolimatta pk-yritykset pitävät edelleen kiinni henkilöstöstään. Kaikilla toimialoilla uskotaan jälleen siihen, että työvoiman määrää voidaan hieman jopa lisätä.

– Työllistämiseen rohkaisisi se, että hallitus laajentaisi rohkeasti mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen eli työpaikkasopimiseen lakiteitse, niin kuin se on ohjelmaansa kirjoittanut, toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Vaikeaksi nykytilanteen tekee se, että tuotantokustannusten nousuarviot ovat samaa tasoa kuin viime vuosikymmenen puolivälissä, kun talous kasvoi. Nyt samankaltaiseen kustannusnousuun joudutaan sopeutumaan huomattavasti vaisumman kysynnän ja kannattavuuden oloissa, Järventaus sanoo.

Talouskasvun alkaminen on johtanut siihen, että sopeuttamistoimia tehneiden ja sopeuttamista suunnittelevien osuus on laskenut. Nyt sopeuttaa tai sopeuttamista suunnittelee reilu kolmannes yrityksistä.

Investoinnit antavat edelleen odottaa itseään, mutta kannattavuus on jo kohenemassa

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä paranivat hieman edellisestä barometristä. Kuitenkin edelleen on enemmän niitä yrityksiä, jotka vähentävät investointejaan kuin niitä, jotka aikovat lisätä investointeja. Voimakasta kasvua hakevat yritykset kuitenkin suunnittelevat investointien lisäämistä selvästi.

– Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat kohonneet samaan aikaan, kun odotukset talouskasvun kiihtymisestä ovat lisääntyneet. Taso on kuitenkin edelleen vaatimaton verrattuna hyvien taloudellisten olojen tasoon, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kasvua haetaan kansainvälistymisestä ja uusiutumisesta

Yritysten kasvu on tärkeää paitsi työpaikkojen, myös paremman kannattavuuden ja kilpailuaseman saavuttamiseksi. Kasvuhakuisuus on hieman noussut: yhdeksän prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja 36 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan.

Related Posts