PT:n mukaan suomalaiset saavat lähivuosina nauttia hyvästä talous- ja ansiotason- kasvusta

Talous

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ennustaa Suomen taloudelle eedenin puutarhaa: talous kasvaa noin 4% / vuosi, yksityinen kulutus piristyy, julkinen velka/bkt kääntyy laskuun, työttömyys laskee, ansiotaso nousee, työllisten määrä kasvaa, investoinnit kasvavat, vaihtotase on positiivinen (suomalaiset rikastuvat), vienti ja tuonti kasvavat 4,5%…9% vuosivauhtia ja Suomen kilpailukyky säilyy.

Hyvää tulevaisuutta ennustivat PT:llä työryhmä: Henna Busk, Veera Holappa, Janne Huovari ja Markus Lahtinen.  Toivomme varmasti kaikki, että tämä paratiisi toteutuu. Ennusteen toteutuminen ei työryhmän mukaan vaadi edes julkiselta sektorilta kummempia toimenpiteitä. Kasvu saavutetaan makrotaloudellisen korkeasuhdanteen siivittämänä.

Onko ennuste luotettava? Vaikea sanoa. On parempi odottaa muiden ennustelaitosten vastaavia ulostuloja. Tämä ennuste poikkeaa siinä määrin muista näkemyksistä, että on hyvä hetki sulatella ennustetta ennen kuin täysin hyväksyy sisällön. Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) on ollut aiemmissa ennusteissaan varovaisen ylioptimistinen. Tämä saattaa liittyä tutkimuslaitoksen taustayhdistysten etuihin, mutta optimismi kumpuaa mitä ilmeisimmin myös tutkijoiden aidosta uskosta tulevaisuuteen.

 

Kuvan lähde: wikimedia / Peter Paul Rubens

Related Posts