Puoluekartalta kannattaa valita omia arvoja edustava puolue

Kevyttä Yhteiskunta

Puolueiden arvopohjat vaikuttavat ratkaisevasti äänestyskäyttäytymiseemme. Ohessa (kuva) on puolueet ryhmiteltynä arvopohjan mukaan.

Kuvaan on otettu akselit:

 1. Arvokonservatiivi (tavoittena yhteinen arvopohja) <-> Arvoliberaali (arvostaa erilaisuutta)
 2. Järjestys ja kontrolli (keskitetty ohjaus ja järjestys) <-> Yksilöliberaali (yksilön valintoja korostava)

En ole käyttänyt perinteistä vasemmisto-oikeisto akselia. Syynä on se, että käsitteet vasemmisto ja oikeisto eivät ole hyvin määriteltyjä termejä. Niiden sisältö riippuu liiaksi henkilökohtaisesta tulkinnasta.

Puolueet ajautuvat helposti kohti arvokonservativismia ja edistämään valtion kontrolloimaa järjestystä

Perinteisen vasemmiston on tässä kuvassa tulkittu edustavan valtion keskitettyä ohjausta ja kontrollia kun taas perinteisen oikeiston on tulkittu edustavan yksilönvalintoja.  Käytännön hallitustyö on valtiokoneiston ja keskitetyn ohjauksen parantamista. Niinpä puolueet vasemmalta ja oikealta joutuvat käytännön työssään puolustamaan niitä toimia joita ne tekevät tämän keskitetyn koneiston paremmaksi. Perinteiset puolueet ajautuvat siksi aivan huomaamattaan kohti kuvion vasenta laitaa.

Valtion eheyden kannalta on tärkeää että meillä on yhteistä arvopohjaa. Eduskunnan ja hallituksen tehtävänä on edistää tätä eheyttä  ja yhtenäisyyttä. Hallitusvastuussa olevat puolueet ajautuvat tästä syystä helposti arvokonservatiiviseen, yhteisiä suomalaisia arvoja puolustavaan suuntaan, kuvan ylälaitaan.

Oikea alakulma (arvoliberaali ja yksilöliberaali näkökulma) jää helposti tyhjäksi puolueiden ajautuessa kuvan vasempaan ylälaitaan kohti arvokonservatiivismia ja keskitettyä kontrollia. Liberaali puolue – vapaus valita on otettu mukaan koska siitä saadaan mukavasti täytettä oikeaan alakulmaan. Sitä ei ole vielä hallitusvastuu pilannut ja se edustaa omien sanojensa mukaan arvoliberaalia ja yksilöliberaalia näkökulmaa.

Monet kansalaiset ja innovatiiviset yritykset kannattavat arvoliberaalia ja yksilöliberaalia näkemystä. Kansalaisia ja yrityksiä ei kiinnosta valtion keskitetty kontrolli eikä yhtenäinen kansallinen aatemaailmakaan puhuttele.  Innovatiivisille yrityksille ja monille ihmisille on tärkeää että kaikkia ihmisiä arvostetaan ja että kaikilla on tilaa olla oma itsensä ja että ihmisillä on oikeus tehdä omia valintoja, kuten kulutusvalintoja ja  oikeus menestyä ja epäonnistua.

Operatiivinen valta ja lainsäädäntövalta tulisi paremmin erottaa toisistaan

Eduskunta edustaisi paremmin kanslaisten arvoja, jos sillä ei olisi vastuullaan vain lainsäädäntötyö, mutta ei toimeenpanovaltaa, hallitusvastuuta. Nyt eduskunta valitsee hallituksen ja hallitus on käytännössä osa eduskuntatyötä.

Operatiivisessa vastuussa oleva hallitus ja virkamieskoneisto hoitaa tällä hetkellä eduskunnan tehtäviä valmistellessaan lähes kaiken lainsäädännön. Operatiivista toimeenpanovaltaa ja lainsäädäntövaltaa ei ole kunnolla erotettu toisistaan. Hallitus hoitelee eduskunnan asioita ja eduskunta puuttuu jatkuvasti operatiiviseen toimintaan. Kauhea sotku.

Hallintokoneisto toimisi luultavasti paremmin kansalaisten hyväksi jos eduskunta keskittyisi vain lainsäädäntötyöhön ja sillä olisi lainvalmisteluun tarvittavat resurssit ja asiantuntijat.

3 thoughts on “Puoluekartalta kannattaa valita omia arvoja edustava puolue

 1. Tekstissä viitattu puolue osaa ennen vaaleja ehdotella hyvältä kuulostavia ideoita eikä joudu edes pettämään lupauksiaan, koska ei pääse / joudu hallitukseen olemattoman kannatuksensa takia, viimeksi 5000 ääntä. Seuraava PM valitaan puolueitten PS, kok. ja SDP välillä. Kun katsoo tätä https://fi.wikipedia.org/wiki/Eduskuntavaalit_2019#Tulokset listaa, näkee syyn SDP:n päätymiseen PM-puolueeksi 2019: porvarileirin hajanaisuus. Päätäni on pakottanut kuunnellessani Harkimon urputusta hallituksesta. Jos hän olisi pysynyt kok:ssa, ei olisi nyk. hallituskoalitiota. Ja Harkimon profiloitumista yrittäjäksi rajoittaa se, että yrittäjyyteen pitäisi mielestäni kuulua muutakin kuin toimiminen oligarkkien bulvaanina.

  Suomen eduskunnassa on 10 puoluetta, monessa demokratiassakin on valittava vain kahdesta reaalisesta vaihtoehdosta.

 2. Kyllä harmittaa Harkimon ylimielinen ja harkitsematon toiminta. Yhden miehen puolue ei olekaan mikään puolue, vaan pelkästään yksilön äänitorvi. Onneksi liike nyt on vailla merkitystä.

  Perussuomalaisten tavoitteista on vakavia puutteita, kun ovat ilmoittautuneet rasisteiksi. Koko maan etuna on maahanmuuton edistäminen sekä työhön osallistuvan nuoremman sukupolven osuuden lisääminen. Miten yksi puolue on estämässä maan vaurastumista nurinkurisella ajattelullaan. Kyseessä on maan edun ja elinkeinojen kehittämistä estävä työ, joka ei kestä kriittistä arviointia.

  Vapaassa demokratiassa elinkeinojen ja toiminnan pitää perustua väestöpohjan lisäämiseen, eikä sen rajoittamiseen millään keinoilla. Maan etu on nuorten maahantulon ja yritteliäisyyden edistäminen eikä sen rajoittaminen millään keksityillä verukkeilla.

  1. Kyllä, persujen suurin ongelma on juurikin tuo ”rajat kiinni ja kultainen 50-luku takaisin”-ajattelu. Mutta keitäpä muitakaan äänestää, jos inhoaa tätä maallisen uskonnon tasolle kohotettua ja joka tuutista jatkuvasti tunkevaa vihervouhotusta? Ehkä jotakuta järkikokkaria sitten, mutta onko heilläkään omassa puolueessaan mitään vaikutusvaltaa?

Comments are closed.

Related Posts