Rahoitusmarkkinat selvinneet lamasta hyvin

Yrityksille tehdyn kyselyn mukaan yritysten rahoitusongelmat vähentyivät selvästi vuonna 2010 taantumavuoteen 2009 verrattuna. Yhteiskunta on reagoinut positiivisesti työllisyyttä lisäävien mikroyritysten tarpeisiin. Alle kymmenen työntekijän mikroyritysten rahoitusongelmat vähenivät selviää Suomen Pankin raharamarkkinaraportista.

Kotimaisten pankkien arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista jäivät kansainvälisen finanssikriisin ja Suomen taloudessa koetun taantuman jäljiltä suhteellisen pieniksi.

Arvopaperikauppaa käydään perinteisesti pörsseissä, jonne listautumalla yhtiöiden osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin piiriin. Pörssien kehitystä leimaa maailman laajuisesti vahva yhdentyminen. Samanaikaisesti on Eurooppaan syntynyt kevyemmällä rakenteella toimivat monenkeskiset kauppapaikat (MTF), jotka ovat haastajina vallanneet markkinoita ja poimineet listoilleen vaihdetuimpia osakkeita. Muun muassa suomalaisten osakkeiden kaupasta enää noin 70% käydään OMX Hex listan kautta ja CHI-X, Turquoise sekä BATS Europe ovat kasvattaneet osuuttaan. Osa suurten välittäjien kaupankäynnistä on siirtynyt ns. takahuoneisiin (dark pool), jossa välittäjät itse toteuttavat asiakkaidensa kauppoja muilta välittäjiltä näkymättömissä.

Lisää tietoa: Suomen Pankin raharamarkkinaraportti.

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan