Rakennuskonealalla reipasta kasvua

Rakennuskoneiden vuokramarkkina kasvaa tänä vuonna kymmenen ja ensi vuonna viisi prosenttia kertoi VTT:n Pekka Pajakkala rakennuskonealaa koskevan ennusteen julkistamistilaisuudessa. Kasvu on erityisen voimakasta suurimmassa asiakassektorissa rakentamisessa (+15 %).

Koneiden kysyntää lisää viime vuoden loppuun jatkunut uudisrakennushankkeiden aloitusten voimakas lisääntyminen erityisesti asuinrakentamisessa, mutta myös toimitilapuolella. Myös rakennuskoneiden maahantuonti lisääntyy muun muassa patoutuneiden investointitarpeiden purkautumisen takai tänä vuonna noin 15 prosenttia.

VTT:n laskelman mukaan rakennuskoneiden käytön arvo talonrakentamisessa (uudis- ja korjausrakentaminen) oli noin 760 miljoonaa euroa vuonna 2010. Ennusteen mukaan rakennuskoneiden käyttö talonrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna kymmenen ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Rakennuskoneiden vuokraustoiminnan kasvu on näinä vuosina taas koneiden käytön kasvua suurempaa. Tätä selittää Pekka Pajakkalan mukaan muun muassa vuokrauksen osuuden kasvu ja konevaltaisemman toimitilarakentamisen vilkastuminen.

– Konetyön kustannukset ovat nousseet 2000-luvulla selvästi hitaammin kuin rakennustyön kustannukset, joten työmaatyön koneellistaminen on kasvattanut ja kasvattaa myös konevuokramarkkinoita, Pajakkala sanoo.

Rakennuskonevuokrauksen arvo oli viime vuonna lähes 490 miljoonaa euroa. Rakennuskoneita vuokrataan myös rakennusalan ulkopuolelle kuten teollisuuteen, julkiselle sektorille ja kuluttajille. Kasvu on vahvaa erityisesti rakentamisessa ja teollisuudessa. Muilla asiakasaloilla kasvu on pienempää. Vuokrakoneiden osuus koneiden käytöstä rakentamisessa on ollut kasvava, ja suuntauksen uskotaan jatkuvan. Vuokraus näytti säilyttäneen osuutensa – osuus jopa hieman kasvoi – myös rakentamisen supistumisen aikana. Myös rakennuskoneinvestoinnit ovat viime vuonna käynnistyneet vahvasti ja ovat matalan lähtötason vuoksi tänä vuonnakin noin 15 prosentin kasvuvauhdissa.

Rakennuskoneiden vuokramarkkinat

 

 

 

muutos

 

 

 

Arvo 2010

Milj. €

2009, %

2010, %

2011, %

2012, %

Talonrakentaminen

168

– 22 %

 4 %

19 %

 5 %

Korjausrakentaminen

106

     3 %

 5 %

 7 %

 7 %

Infra

  51

     0 %

 2 %

1 %

 3 %

Teollisuus

  77

 – 17 %

 8 %

 8 %

 7 %

Palvelut

  37

 –  4 %

 4 %

 5 %

 5 %

Kuluttajat

  26

     0 %

 4 %

 4 %

 4 %

Julkiset

  20

     3 %

 2 %

 3 %

 3 %

Yhteensä

486

– 11 %

 5 %

10 %

 5 %

Rakennuskoneala tarvitsee roadmapin – asiakkaat mukaan kehittämiseen

– Palvelut ovat jo tätä päivää. Uusi kasvu on käynnistynyt asiakaspuolellakin uudenlaisin palveluodotuksin ja rakennuskonepalveluissa uusin konseptein, Cramo Finlandin toimitusjohtaja Tatu Hauhio toteaa.

– Tarve koneteknologian ja -palvelujen lisäämiseen rakentamisessa onkin jatkuva. Sitä edellyttävät ennen muuta tuottavuuden ja prosessien kehittäminen, työturvallisuuden parantaminen sekä työvoiman saatavuuden ja hyvinvoinnin parantaminen, huomauttaa johtaja Heikki Ojanperä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksestä.

Rakennuskoneala ja VTT selvittivät jo viime vuonna kehittämisen lähtökohtia, mutta rakennuskoneiden mahdollisuudet rakentamisessa ovat niin mittavat, että ala tarvitsee lisäksi oman roadmapin pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteiden asettamiseksi. Nämä askelmerkit määritetään tulevana syksynä – ottaen huomioon erityisesti RYM Oy:n toiminnassa esiin tulleet tuottavuushaasteet ja -tavoitteet. 

Rakennuskonepalveluissa on monenlaisia yrityksiä

Rakennuskonemaahantuojat ovat vakiinnuttaneet asemansa asiantuntevina kalustotoimittajina teknisesti haastavassa markkinassa. Konevuokraamot kasvattavat rooliaan rakentamisen kentässä koneiden vuokraamisen yleistyessä. Suomen suurimmat konevuokraamot ovat kansainvälisenkin mittapuun mukaan suuria ja ovat Euroopan suurimpien joukossa. Rakennusyritysten kalustokeskukset ovat myös tärkeitä toimijoita. Ne vuokraavat koneita lähinnä omalle rakennusyritykselleen, osin myös ulkopuolisille. Alalla on myös paljon pieniä ja keskisuuria vuokraamoita.

Rakennuskoneilla tarkoitetaan koneita, laitteita ja kalustoa, joita käytetään työmaavaiheen aikana rakentamisen lopputuotteiden uudis- ja korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa sekä työmaatoimintojen palveluissa. Vuokraamoiden liikevaihdossa ja toiminnassa voi lisäksi olla sellaisia koneita, joita ei käytetä lainkaan rakentamisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkoti- tai koulukäyttöön vuokrattavat tilat, jotka eivät sisälly edellä mainittuun rakennuskonevuokrauksen arvoon.

Rakennuskoneiden käytön arvo koko rakentamisessa oli Suomessa vuonna 2010 noin 2,4 miljardia euroa. Valtaosa käytöstä (1,6 miljardia euroa) tapahtuu infrarakentamisessa, missä työt tehdään pääosin koneilla. Koneiden käytön arvo sisältää rakennuskoneen käytön ja sen tarvitsemat kuluvat osat, mutta ei kuljettajan osuutta (poislukien käyttötavat, joissa palvelu ei liity kiinteästi tai lainsäädännöllisesti koneeseen).

Related Posts