Riskien jakamispalveluita tarjoavat muutkin kuin vakuutusyhtiöt

Varsinaisen vakuutustoimialan rinnalle on tullut uusia yrityksiä, jotka tarjoavat riskien jakamiseen liittyviä palveluja.  Lainsäädäntö ei sisällä vakuutuksen määritelmää eikä tavallinen kansalainen voi tietää mikä on vakuutustoimintaa ja mikä taas muuta riskien jakamispalvelua. Esimerkiksi optiot, futuurit ja pääomaturvatut sijoitustuotteet ovat keino turvata sijoitusvarallisuus kurssilaskulta, mutta vakuutustoimintaa ne eivät silti ole. Siksi sijoittajan ja kansalaisen on aina ennen sopimuksen solmimista hyvä tarkistaa tuotteen tarjoajan vakavaraisuus. Viranomaiset eivät sitä välttämättä tee.

Varsinaisia toimiluvan omaavia vakuutusyhtiöitä on Suomessa finanssivalvonnan mukaan tällä hetkellä 386 kpl. Finanssivalvonta on huolissaan vakuutustoiminnan ja muun riskien jakamiseen liittyvän palvelun välisen rajapinnan hämärtymisestä ja painottaa että vakuutustoiminnan tunnusmerkistön täyttävä toiminta edellyttää toimilupaa. Tällöin se on myös vakuutusyhtiölaissa tarkemmin säänneltyä. Tämä on jäänyt finanssivalvonnan mukaan osalta palveluntarjoajista huomioimatta. Toimiluvanvaraisuuden ja siihen liittyvän valvonnan tavoitteena on vakuutettujen etujen turvaaminen.

”Vakuutukset ovat keskeinen osa niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin riskienhallintaa. Kun asiakas hankkii riskin jakamiseen liittyviä palveluita, hänen on tärkeää olla tarkkana ja selvittää, millaisesta toimijasta ja toiminnasta on kyse”, muistuttaa Finanssivalvonnan vakuutusvalvonnasta vastaava osastopäällikkö Kaisa Forsström

Luvanvaraisuuden valvonta vakuutuksenottajan etu

Valvonnalla pyritään varmistamaan vakuutuspalveluja tuottavan toimijan riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, jotta luvatut korvaukset ja etuudet voidaan maksaa. Muutkin vakuutustoiminnan harjoittamiseen liittyvät vaatimukset, kuten esimerkiksi palvelun tuottajan osaaminen sekä sen toiminnan jatkuvuus ja vastuullisuus, ovat vakuutuksenottajan turvaksi. Myös vakuutusyhtiöiden menettelytapoja säännellään; niiden on muun muassa noudatettava toiminnassaan hyvää vakuutustapaa sekä vakuutusten myyntiä ja markkinointia koskevaa sääntelyä.

Lainsäädäntö ei sisällä vakuutuksen tai vakuutustoiminnan tarkkaa määritelmää. Finanssivalvonta käyttää toimiluvanvaraisuutta arvioidessaan kriteereinä vakuutustoiminnan yleistä tunnusmerkistöä, kuten vahingon mahdollisuutta eli riskiä, turvattavan vahingon sattumanvaraisuutta, osapuolten välistä sopimusta sekä asiakkaalle myönnetyn turvan maksullisuutta. Valvonnan kannalta on oleellista, harjoitetaanko näitä palveluja tarjottaessa vakuutustoimintaa. 

Lisää tietoa: Finanssivalvonnan rekisteri toimiluvan omaavista

 

Related Posts