Sijoittaja – henkilövalintojen tekijä

Sijoittaja on pienyritysvaltaistuvassa suomessa yhä useammin se henkilö, joka joutuu tekemään henkilövalintoja ja ainakin ottamaan kantaa pätevyyteen ja soveltuvuuteen. Yhtiökokouksen oleellisin tehtävä on valita yritykselle hallitus ja niinpä sijoittaja joutuu yhtiökokouksessa aivan konkreettisen henkilövalintatehtävän eteen. Mutta sijoittaja tekee henkilövalintaa myös yhtiökokousten välillä. Jokainen sijoituspäätös on kannannotto sen puolesta, ketkä saavat yhteiskunnan varoja käyttöönsä ja kehen yritysjohtajaan luotetaan. 

Meillä jokaisella on mielikuva hyvästä toimitusjohtajasta ja hallituksen jäsenestä:

Arvot ja asenteet

Yritysjohtajan arvot ja asenteet määräävät sen mitä yritysjohtaja primäärisesti tavoittelee ja mitä keinoja henkilö on valmis käyttämän näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Voisi kuvitella, että yhtiökokouksen ja sijoittajan tulisi tukea sellaisia henkilöitä, joiden ensisijainen arvo on raha, taloudelliset saavutukset ja työ, mutta näin ei todellakaan ole. Työntekijät ja yhteiskunta kunnioittavat eniten sellaisia henkilöitä, joiden arvot liittyvät myös keskinäiseen kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteena. Parhaiten pärjäävät yleensä ne yritykset joiden johtajien arvomaailmaan luotetaan kaikilla elämän osa-alueilla. Korkeat arvot ja ryhdikkyys ovat valttia.

Persoonallisuus ja sosiaaliset taidot

Ihmisten ja johtajien persoonallisuutta arvioidaan työhaastattelutilanteissa persoonallisuustestein, jotka tavalla tai toisella hahmottavat ihmisen kahdella akselilla, joista toinen kuvaa ihmis-asiakeskeisyyttä (=extrovertti-introvertti) ja toinen hallitsevuus-mukautuvuus ulottuvuutta kertoi Piksun haastattelema kirjailija ja henkilöstökonsultti Karl-Magnus Spiik. Johtoryhmään ja hallitukseen valittavien henkilöiden ei tarvitse eikä tulekaan olla mitään persoonallisuustyyppiä – parempaan tulokseen saatetaan päästä, jos ryhmässä on toisiaan täydentäviä persoonia, kertoi Karl-Magnus Spiik. Sen sijaan on tärkeää, että ihminen tuntee itsensä ja puutteensa, sekä pystyy tunnistamaan myös muiden piirteet ja arvostamaan niitä. Se on tunneälyä jota johtoryhmät ja hallitukset tarvitsevat.

Meyers Briggs mallin mukaiset persoonallisuuden ulottuvuudet selkeytettynä

 

Karl-Magnus Spiik

 

Motivaatio

Valittavien henkilöiden motivaatiotaso on sen suuntaantumisen (arvot ja asenteet) ohella tärkeä tekijä tehtäessä henkilövalintoja. Jos motivaatio on kunnossa, niin moni muu seikka voi jäädä vähemmälle huomille. Ihmiset rakastavat johtajia, joiden silmissä säkenöi into ja usko yrityksen asiaan; työntekijät ja sidosryhmät samaistuvat, lähtevät mukaan ja saavuttavat yhdessä suuria asioita.

Kontaktit ja ammattitaito

Johtajiksi valittavien henkilöiden teollisuudenalaan liittyvää ammattitaitoa näkee joskus vähäteltävän. Ajatellaan että sosiaaliset taidot riittävät ja alaan liittyvä ammattitaito ei olisi tärkeää. Tämä ei pidä paikkaansa. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, jos yritystä on johdettu huonosti, väärät henkilöt ovat väärissä tehtävissä ja päätöksenteko ontuu. Jos yritys menestyy ja oikeat henkilöt ovat oikeilla paikoilla, voidaan keskittyä asiaan ja varsinaiseen primääriseen päämäärään. Silloin on tärkeää että osataan myös itse kyseistä teollisuudenalaa ja että johtajalla on alaan liittyvät oikeat kontaktit ja ystävyyssuhteet kunnossa. Asiat ovat kunnossa silloin kun ylin johto voi keskittyä asiakkaille syntyvän lisäarvon tuottamiseen – kaikki muu on vääriin asioihin keskittymistä. 

Jalanjäljet kertovat tulevasta

On kuitenkin vaikeaa arvioida sitä kuka on hyvä toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. Monet osaavat esiintyä ja hämätä. On kuitenkin lahjomaton kriteeri – menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa saavutetut kannukset. Tämän asian sijoittaja tietää erittäin hyvin. Vaikka mennyt ei ole tulevaisuuden tae niin silti me etsimme menestyneitä ja luotamme heihin.

One thought on “Sijoittaja – henkilövalintojen tekijä

 1. Hyvä anonyymi persoonallisuustesti

  Täällä on erittäin hyvä persoonallisuustesti, jolla jokainen voi anonyymisti itse arvioida omaa persoonaansa:

  http://www.spiik.fi/ittesti/index.php5

  Testin tulos on monasti osuva ja auttaa asennoitumaan omaan minään ja helpottaa myös rakentamaan tasapainoista suhtautumista muihin ihmiin. Testin avulla syntyy parempaa ymmärrystä siihen mikä minä olen suhteessa muihin.

  Testi ei kuitenkaan kerro sitä miten hyvä minä olen johonkin tehtävään tai edes johtajaksi. Mutta se auttaa kasvattamaan sosiaalisia taitoja. Ja sosiaaliset taidot, tilannetaju ja tyylitaju ovat tärkeitä meille kaikille.

  Kai

Comments are closed.

Related Posts