Sijoitusosakkeen tuotto-odotuksen arviointiAllekirjoittanut piti ToTo-sijoittajakerhon kokouksessa 11.3.2010 esityksen yhdestä menettelytavasta arvioida sijoitusosakkeelle tuotto-odotus. Esimerkkikohteena oli Espoon Superosake Oy:n Suomi salkun osakkeiden valinta niiden lähivuosien tuotto-odotusarvioita päätöskriteerinä hyödyntäen. Tarkoituksena on valita salkkuun ja pitää salkussa sellaisia osakkeita, joiden lähivuosien tuotto-odotus sijoittajalle on mahdollisimman korkea.

Perustana tuotto-odotusanalyysille on hyödynnetty Balance Consultingin käänteisiä arvonmääritysanalyysejä, jotka ovat saatavissa mm. Kauppalehti.fi–palvelun Balance Value Control- analyyseistä. Käänteisessä arvonmääritysanalyysissä määritetään markkinoiden vaatimus pörssiyhtiön vuotuisesta keskimääräisestä tuloskasvusta kuluvasta seuraaville kolmelle tilikaudelle. Lähtökohtana BVC analyysille on sijoituskohteen kokonaistuotto-vaatimus, noin 10 % per vuosi. Kokonaistuotolla tarkoitetaan tässä arvonmuutoksen ja osingon summaa (kts. Liite 1).

 

Tuotto-odotusanalyysiä varten on luotu seuraava malli:

 

Sod = OPOvaat – BVC + Egrowth, jossa

 

Sod = Sijoituksen keskimääräinen tuotto-odotus lähivuosina per vuosi, %,

 

OPOvaat = Oman pääoman laskennallinen tuotto-vaatimus, %, joka saadaan BVC analyysistä,

 

BVC = Markkinoiden odotus (vaatimus) tuloskasvusta per vuosi kolmena seuraavana tilikautena, %, joka saadaan BVC analyysistä,

 

Egrowth = Ennustettu vuotuinen tuloskasvu % vuosille 2011-2013 arvioidaan hyödyntäen tuloskasvuennusteita Talouselämän ja Arvopaperin konsensusennusteista, analyytikkojen ennusteista sekä omia kohtuullisuusarvioita. Kohtuullisuusarvioissa haarukoidaan tuloskasvukehystä myös ekonomistien talouskasvuennusteista sekä edellisten tilikausien tuloskehityksestä.

 

Oheisessa taulukossa (Liite 2) ilmenevät Espoon Superosake Oy:n 9.3.2010 salkussa oleville ja tarkastelussa oleville osakkeille, arvioidut keskimääräiset tuotto-odotukset lähivuosille sekä tämänhetkiset keskipitkät ja pitkät tekniset trendit. Esimerkiksi Stora Ensolle arvioidaan tässä nykyhinnalla (4,86 EUR) lähivuosien vuotuiseksi kokonaistuotto-odotukseksi noin 50 %. Koska osakkeen lähivuosien kokonaistuotto-odotus on yli 15 % per vuosi ja myös tekniset trendit osoittavat ylöspäin, niin se jo salkussa olevana osakkeena saa Osta lisää suosituksen. Sensijaan esimerkiksi salkussa oleva Fortum saa vain Pidä suosituksen, koska analyysi on antanut sen lähivuosien keskimääräiseksi vuotuiseksi tuotto-odotukseksi vähän alle 15 mutta yli 10 %. Jos osakkeen lähivuosien keskimääräinen tuotto-odotus putoaa arvioinnissa alle kymmenen %:n ja tekniset trendit ovat lakanneet osoittamasta ylöspäin, niin osake saa Myynti-suosituksen.

Taulukon seuraavilla sivuilla olevasta Tarkastelulistasta voi valita uusia osakkeita ostettaviksi priorisoimalla tarkasteltuja osakkeita niiden lähivuosien keskimääräisten tuotto-odotusten suuruuden perusteella. Tarkastelulistassa 9.3.2010 olivat esimerkiksi Atrian, Konecranesin ja Neste Oilin lähivuosien keskimääräiset vuotuiset kokonaistuotto-odotukset lähivuosille yli 30 %, joten ne osakkeet pätevöityivät ostoehdokkaiksi salkkuun.

 

Tässä esitettyä suomalaisten osakkeiden tuotto-odotusten arviointitapaa ja osakkeiden valintatapaa Osto-, Pidä- tai Myyntikohteiksi on tarkoitus edelleen kehittää ja kelpoistaa sekä menettelyn tuloksellisuutta arvioida Espoon Superosake Oy:n sijoitustoiminnan yhteydessä.

 

Kari Laakso

 

 
Allekirjoittanut piti ToTo-sijoittajakerhon kokouksessa 11.3.2010 esityksen yhdestä menettelytavasta arvioida sijoitusosakkeelle tuotto-odotus. Esimerkkikohteena oli Espoon Superosake Oy:n Suomi salkun osakkeiden valinta niiden lähivuosien tuotto-odotusarvioita päätöskriteerinä hyödyntäen. Tarkoituksena on valita salkkuun ja pitää salkussa sellaisia osakkeita, joiden lähivuosien tuotto-odotus sijoittajalle on mahdollisimman korkea.

Perustana tuotto-odotusanalyysille on hyödynnetty Balance Consultingin käänteisiä arvonmääritysanalyysejä, jotka ovat saatavissa mm. Kauppalehti.fi–palvelun Balance Value Control- analyyseistä. Käänteisessä arvonmääritysanalyysissä määritetään markkinoiden vaatimus pörssiyhtiön vuotuisesta keskimääräisestä tuloskasvusta kuluvasta seuraaville kolmelle tilikaudelle. Lähtökohtana BVC analyysille on sijoituskohteen kokonaistuotto-vaatimus, noin 10 % per vuosi. Kokonaistuotolla tarkoitetaan tässä arvonmuutoksen ja osingon summaa (kts. Liite 1).

 

Tuotto-odotusanalyysiä varten on luotu seuraava malli:

 

Sod = OPOvaat – BVC + Egrowth, jossa

 

Sod = Sijoituksen keskimääräinen tuotto-odotus lähivuosina per vuosi, %,

 

OPOvaat = Oman pääoman laskennallinen tuotto-vaatimus, %, joka saadaan BVC analyysistä,

 

BVC = Markkinoiden odotus (vaatimus) tuloskasvusta per vuosi kolmena seuraavana tilikautena, %, joka saadaan BVC analyysistä,

 

Egrowth = Ennustettu vuotuinen tuloskasvu % vuosille 2011-2013 arvioidaan hyödyntäen tuloskasvuennusteita Talouselämän ja Arvopaperin konsensusennusteista, analyytikkojen ennusteista sekä omia kohtuullisuusarvioita. Kohtuullisuusarvioissa haarukoidaan tuloskasvukehystä myös ekonomistien talouskasvuennusteista sekä edellisten tilikausien tuloskehityksestä.

 

Oheisessa taulukossa (Liite 2) ilmenevät Espoon Superosake Oy:n 9.3.2010 salkussa oleville ja tarkastelussa oleville osakkeille, arvioidut keskimääräiset tuotto-odotukset lähivuosille sekä tämänhetkiset keskipitkät ja pitkät tekniset trendit. Esimerkiksi Stora Ensolle arvioidaan tässä nykyhinnalla (4,86 EUR) lähivuosien vuotuiseksi kokonaistuotto-odotukseksi noin 50 %. Koska osakkeen lähivuosien kokonaistuotto-odotus on yli 15 % per vuosi ja myös tekniset trendit osoittavat ylöspäin, niin se jo salkussa olevana osakkeena saa Osta lisää suosituksen. Sensijaan esimerkiksi salkussa oleva Fortum saa vain Pidä suosituksen, koska analyysi on antanut sen lähivuosien keskimääräiseksi vuotuiseksi tuotto-odotukseksi vähän alle 15 mutta yli 10 %. Jos osakkeen lähivuosien keskimääräinen tuotto-odotus putoaa arvioinnissa alle kymmenen %:n ja tekniset trendit ovat lakanneet osoittamasta ylöspäin, niin osake saa Myynti-suosituksen.

Taulukon seuraavilla sivuilla olevasta Tarkastelulistasta voi valita uusia osakkeita ostettaviksi priorisoimalla tarkasteltuja osakkeita niiden lähivuosien keskimääräisten tuotto-odotusten suuruuden perusteella. Tarkastelulistassa 9.3.2010 olivat esimerkiksi Atrian, Konecranesin ja Neste Oilin lähivuosien keskimääräiset vuotuiset kokonaistuotto-odotukset lähivuosille yli 30 %, joten ne osakkeet pätevöityivät ostoehdokkaiksi salkkuun.

 

Tässä esitettyä suomalaisten osakkeiden tuotto-odotusten arviointitapaa ja osakkeiden valintatapaa Osto-, Pidä- tai Myyntikohteiksi on tarkoitus edelleen kehittää ja kelpoistaa sekä menettelyn tuloksellisuutta arvioida Espoon Superosake Oy:n sijoitustoiminnan yhteydessä.

 

Kari Laakso

 

 


Related Posts