Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat eivät ole vielä kääntyneet osakkeisiin

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat suuntautuvat IMF:n "Global stability report" mukaan edelleen vahvasti pitkän koron rahastoihin (global bonds) ja pois kehittyneiden talouksien osakkeista ja vuodesta 2011 alkaen myös pois kehittyvien talouksien osakkeista.  Tämä eroaa suomalaisista sijoitusrahastoista, joiden pääomat ovat nyt lähteneet suuntautumaan kohti euroopplaisia ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. 

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat (Lähde: IMF global stability report)

Ovatko suomalaiset sijoittajat globaaleje veljiään fiksumpia? Tämä on hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä. Meillä on aiempaa näyttöä siitä, että suomalaiset rahastosäästäjät ovat vuoden 2007 kurssipudotuksen ja vuoden 2009 kriisin yhteydessä osanneet ajoittaa sijoituksensa erittäin terävästi.

Yllä olevat rahavirrat eivät ole täysin yhteismitallisia ja niitä on syytä tulkita. Osakkeisiin tai osakkeista ei yleensä koskaan varsinaisesti virtaa rahaa muuta kuin osakeantien ja osinkojen yhteydessä. Nämä rahavirrat ovat kuitenkin varsin maltillisia verratuna yllä olevan käyrän lukuihin. Kun globaalit rahastot myyvät osakkeita niin kuin nyt, niin joku vastaavasti ostaa. Mutta tämä ei poista sitä tosiasiaa, että osakkeiden hinnat laskevat silloin kun globaalit rahastot vähentävät osakepainoaan. Se selviää yllä olevasta kuvasta. 

Joukkovelkakirjalainoihin sen sijaan useinkin aidosti virtaa rahaa kun valtiot (ja joskus myös yritykset) velkaantuvat ja tarvitsevat lisää pääomaa lainamarkkinoilta.

 

Related Posts