Suomalainen pääoma virtaa kehittyville ja Euroopan osekemarkkinoille

Suomalainen rahastopääoma virtaa kehittyville osekemarkkinoille ja Eurooppaan selviää Finanssialan keskusliiton julkaisemasta rahastoraportista.

Osakerahastojen nettomerkinnät (M€) vuoden 2012 aikana (Lähde: Rahastoraportti)

Suomalainen rahastosijoittaja on yleensä ollut kaukaa viisas osaten tilastojen mukaan hyödyntää vuoden 2007 kurssihuipun ja vuoden 2009 kurssilaskun ulkomaisia ammattisijoittajia paremmin. Rahastopääomien viime kuukausina alkanut virta Pohjois-Amerikasta ja korkorahastoista Eurooppalaisiin osakkeisiin ja kehittyville markkinoille saattaa tälläkin kerralla osoittautua viisaaksi liikkeeksi. 

Rahastojen pääoma kasvoi syyskuussa 1,2 Mrd€

Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi syyskuussa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Puolet kasvusta oli uutta pääomaa ja toinen puoli kurssinousua. Syyskuun lopussa rahastopääoma oli yhteensä 63,7 miljardia euroa.

Osakerahastot kasvavat vauhdilla

Osakerahastoihin tuli uutta pääomaa 601 miljoonaa euroa kurssinousun nostaessa pääomaa vielä 394 miljoonalla eurolla. Kokonaisnousua osakerahastojen pääomaan kertyi 4,9 prosenttia, eli miljardi euroa. Osakerahastojen pääoma oli syyskuun lopussa 21,2 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastot ovat vielä hieman kasvaneet

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 241 miljoonaa euroa, eli 1,2 prosenttia ollen kuun lopussa 20,7 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 102 miljoonaa euroa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti pääomaa 139 miljoonalla eurolla. Nettomerkinnät jakautuivat tasaisesti pitkän koron rahastojen eri luokkien kesken. Poikkeuksen tekivät euroalueen valtionlainarahastot, joista nostettiin 25 miljoonaa euroa.

Lyhyen koron rahastoista siirretään pääomia muualle

Lyhyen koron rahastojen pääomat laskivat syyskuussa 4,3 prosenttia, eli 492 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 10,9 miljardia euroa. Pääomien lasku aiheutui nettolunastuksista, joita tehtiin yhteensä 503 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma nousi 5,2 prosenttia ollen syyskuun lopussa 9,4 miljardia euroa. Uutta pääomaa tästä oli 380 miljoonaa euroa ja kurssinousua 82 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma kasvoi 1,4 prosenttia ja oli kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Syyskuun tuottoisin rahastoluokka oli Kaukoitään sijoittavien rahastojen luokka 5,5 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkastelujaksolla parhaiten tuotti kulutushyödykkeisiin ja päivittäistavaroihin sijoittavien osakerahastojen luokka 33,7 prosentin vuosituotolla.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut globaalien luokiteltujen yrityslainojen rahastojen luokka 5,7 prosentin vuotuisella tuotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka on ollut euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 3,2).

Related Posts