Suomalaiset high-tech yritykset ovat ulkomaisten sijoittajien suosiossa

Ulkomaisia pääomasijoittajia palvelevan International VC Zonen mukaan suomalaiset hi-tech-yritykset keräsivät vuonna 2011 yli 127 miljoonaa euroa riskipääomaa, mikä on 39 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaisten sijoittajien osuus kasvoi huomattavasti.

Vuonna 2011 tehtiin yhteensä 49 riskisijoitusta, joiden yhteenlaskettu arvo oli 127 815 000 euroa. Sijoitusten lukumäärä laski vuoteen 2010 verrattuna, mutta kokonaisarvo kasvoi merkittävät 39 prosenttia.

Ulkomaisten pääomasijoittajien osuus riskisijoituksista kasvoi huomattavasti: 49 sijoituksesta 22 oli ulkomaisten sijoittajien tekemiä (8/61 vuonna 2010). Ulkomaisen pääoman määrä oli yhteensä 74,4 miljoonaa euroa, mikä on 60,1 prosenttia investointien yhteisarvosta.

34 prosenttia sijoitusten arvosta tuli kotimaisilta pääomasijoittajilta ja 6 prosenttia enkelisijoittajilta. Enkelisijoittajien, jotka toimivat usein sarjayrittäjinä ja sijoittavat ensisijaisesti omaa varallisuuttaan, määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Mobiiliala vuoden kiinnostavin sijoituskohde Suomessa
Viisi toimialaa – mobiili-, ohjelmisto-, cleantech- sekä biotieteiden ja nanoteknologian toimialat – keräsivät yli 96 prosenttia kaikesta riskipääomasta. Mobiilialalle sijoitettiin eniten, joista suurin yksittäinen oli 30,4 miljoonan euron investointi Angry Birds -pelin kehittäjä Rovio Oy:hyn.

Mobiilialan hurja kehitys Suomessa on saanut myös ulkomaiset pääomasijoittajat kiinnostumaan, mikä näkyy myös riskisijoitusten nopeana kasvuna.

Sijoitusten arvossa mitattuna yli puolet (55 prosenttia) riskisijoituksista tehtiin joko toisella tai kolmannella rahoituskierroksella. Tämä kertoo siitä, että yritysten siemenvaiheessa julkisella rahoituksella on edelleen selkeä rooli. Vuonna 2011 siemenvaiheessa tehtyjen sijoitusten arvo muodosti vain 6 prosenttia kaikista riskisijoituksista.

65 prosenttia riskisijoituksista tehtiin pääkaupunkiseudulle. Arvoltaan ne vastasivat kuitenkin 90 prosenttia investointien kokonaisarvosta.

VC Zone edesauttaa ulkomaisten pääomasijoittajien toimintaa Suomessa
International VC Zone rakentaa Helsingistä ja Suomesta Itämerenalueen riskipääomakeskittymää auttamalla ulkomaisia pääomasijoittajia sijoittumaan Helsingin seudulle. Aalto-yliopiston, Greater Helsinki Promotionin, Sitran, Tampereen kaupungin ja Technopoliksen yhdessä toteuttamalla toiminnalla ulkomaisten pääomasijoittajien sijoittumisesta seudulle pyritään tekemään mahdollisimman helppoa, tuloksellista ja houkuttelevaa. Lisätietoja toiminnasta löytyy verkkosivuilta http://www.vczone.fi/ .

Selvitys suomalaisiin yrityksiin tehdyistä riskisijoituksista perustuu Technopolis Onlinen tarjoamaan dataan, raportoituun ja luottamukselliseen tietoon yli 300 suomalaisesta ja ulkomaisesta sijoittajasta sekä yli 1 700 suomalaisesta hi-tech-yrityksestä.

VC Zonen raportti on saatavilla osoitteessa http://www.vczone.fi/2012/05/finnish-hi-tech-capital-raising-activity-in-2011/

Related Posts