Yritysten kokemat luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat

    Intrum Justitian Eurooppalaisen maksutapatutkimuksen mukaan yritysten luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat. Yritykset lisäävät tyypillisesti luottotappioriskin perimiinsä hintoihin. Suomen pieni luottotappioriski (1,6%) näkyy suoraan kansantalouden toiminnan järjestelmällisyytenä ja kilpailukykynä. 

Taloustilanne näyttää hyvin erilaiselta eri Euroopan maissa. Euroopan markkinat näyttävät jakautuneen kahtia: Suomi ja muut Pohjoismaat sekä Saksa pärjäävät talouskriisistä huolimatta kohtuullisen hyvin, kun taas Etelä- ja Itä-Euroopassa yritykset kärsivät pahoista taloudellisista ongelmista.

Tämä selviää tuoreesta Intrum Justitian Eurooppalaisesta maksutapatutkimuksesta. Vuosittain julkaistavaan tutkimukseen osallistui yli 7 800 yritystä 28 maasta. Päätulokset ovat seuraavat: 

  • Suomessa luottotappioiden määrä on Euroopan alhaisin: 1,6 prosenttia. Määrä on laskenut 16 prosenttia viime vuodesta.
  • Myös muissa Pohjoismaissa trendi on positiivinen. Tanskassa (2,6 %), Norjassa (2,0 %) ja Ruotsissa (2,1 %) luottotappioiden määrä laski kymmenisen prosenttia kussakin.
  • Saksassa luottotappioiden määrä on laskenut alimmilleen sitten vuoden 2008: 2,0 prosenttiin. Laskua edelliseen vuoteen on 17 prosenttia.
  • Asteikon toisesta päästä löytyvät maat, jotka ovat kärsineet eniten talouden myllerryksestä. Kreikassa luottotappioiden määrä kohosi 5,9 prosenttiin, mikä tarkoittaa 20 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna. Tilanne näyttää yhtä huonolta Bulgariassa ja Romaniassa. Myös Portugalissa, Puolassa ja Unkarissa merkit ovat huolestuttavat. Niissä luottotappiot ovat kasvaneet 13, 14 ja 17 prosentilla viime vuoteen verrattuna.
  • Myös Iso-Britanniassa kehityssuunta on negatiivinen. Luottotappiot ovat kasvaneet 3,2 prosentista 3,5 prosenttiin, mikä tarkoittaa yli 9 prosentin kasvua.
  • 37 prosenttia suomalaisista yrityksistä näkee pitenevien maksuaikojen aiheuttavan lähitulevaisuudessa maksuvaikeuksia. Tilanne on positiivisempi kuin viime vuonna, jolloin luku oli 45 prosenttia. Erot maiden välillä ovat jälleen suuret. Kreikassa vastaava prosenttiluku oli 96.
  • Maksuajat ovat pysyneet Suomessa ennallaan. Keskimääräinen maksuehto on viime vuoden tavoin 17 päivää ja keskimääräinen maksuviive 5 päivään.

"Jo viime vuoden tutkimuksessa näkynyt pirstaloituminen on vahvistunut vuoden aikana. Hälyttävän suurella osalla yrityksistä Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa on pitkistä maksuajoista johtuvia ongelmia oman maksukyvyn kanssa. Myös luottotappiot ovat jatkaneet kasvuaan monissa maissa. Kreikassa, Bulgariassa ja Romaniassa jokaisesta 20 euron myynnistä kirjataan yli euro luottotappioksi. Myös Iso-Britannian ja Puolan kaltaisissa suurissa talousmaissa luottotappiot ovat suuret", kertoo johtaja Juha Iskala Intrum Justitiasta.

Pitkittyneet talousvaikeudet alkavat vaatia veronsa, mutta Suomessa tilanne näyttää valoisammalta. 35 prosenttia täkäläisistä yrityksistä kertoo taantuman johtaneen maksuvaikeuksiin, kun viime vuonna luku oli 42. 

Kahdeksatta kertaa toteutettu Eurooppalainen maksutapatutkimus osoittaa, että eurooppalaiset yritykset yrittävät selvitä maksuvaikeuksistaan lyhentämällä maksuaikoja omille asiakkailleen. Keskimääräinen maksuehto on lyhentynyt 36 päivästä 32 päivään. Keskimääräinen maksuviive on Euroopassa edelleen 20 päivää. Suomessa maksuajat ovat pysyneet samoina viime vuoteen verrattuna: keskimääräinen maksuehto 17 päivää ja keskimääräinen maksuviive 5 päivää.

"Eurooppalaiset yritykset ovat joutuneet noidankehään yrittäessään maksaa laskunsa niin myöhään kuin mahdollista ja samalla saada omat maksunsa niin nopeasti kuin mahdollista", Iskala toteaa.

Eurooppalaisissa yrityksissä ei nähdä taloustilanteen parantuvan lähitulevaisuudessa: 94 prosenttia uskoo luottoriskin joko kasvavan tai pysyvän samana seuraavan 12 kuukauden aikana. Lukema on sama myös suomalaisten yritysten kohdalla.

Katso video

Related Posts