Suomalaiset kasvattivat sijoituksiaan osakerahastoihin

Finanssiala: Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yhteensä 4,7 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi positiivisen markkinakehityksen siivittämänä 4,1 miljardilla eurolla. Vuoden 2013 lopussa rahastojen pääoma saavutti kaikkien aikojen ennätyksen: 75,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Rahastojen arvoja nosti viime vuonna erityisesti osakekurssien vahva nousu. Osakeindeksit kehittyivät suotuisasti etenkin länsimaissa, minkä vuoksi osakerahastojen arvo nousi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Ainoastaan kehittyviin maihin sijoittavien osakerahastojen arvonmuutos oli kokonaisuutena negatiivinen.

milj. EUR
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013
Pääoma 31.12.2013
Osakerahastot
     2 772
        28 441
Yhdistelmärahastot
        158
        10 808
Pitkän koron rahastot
           1
        22 166
Lyhyen koron rahastot
     1 551
        12 141
Vaihtoehtoiset rahastot
        194
          1 567
Yhteensä
     4 675
        75 123

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa, 1,4 miljardia euroa, kertyi maailmalle sijoittaviin osakerahastoihin. Maailmarahastot sijoittavat globaalisti eri maanosien yritysten osakkeisiin.

Rahastopääoman kokoon suhteutettuna suurin kasvu syntyi Japaniin sijoittavissa osakerahastoissa. Rahastojen pääoma yli nelinkertaistui vuoden aikana. Japanin osakemarkkinoihin on tuonut uutta virtaa uuden pääministerin aloitteesta toimeenpantu elvyttävä rahapolitiikka.

Kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista lunastettiin vuoden aikana 375 miljoonaa euroa, minkä lisäksi rahastopääomien arvo laski 329 miljoonalla eurolla. Kehittyvien maiden osakerahastojen tuotot jäivät vuonna 2013 negatiivisiksi.

Parhain tuotto tuli viime vuonna Suomeen sijoittavista osakerahastoista, joiden vuosituotto ylsi 28,2 prosenttiin. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla paras menestyjä oli kuitenkin Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,12).  Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

  ”Vuosi 2013 oli erinomainen sijoitusvuosi. Vuotta leimasi keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan jatkuminen ja osakekurssien vahva nousu. Korkosijoittajan kannalta vuosi oli haasteellisempi, mutta osakesijoitukset tuottivat kiitettävästi”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013
Pääoma 31.12.2013
12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi
        -326
   4 633
28,2 %
Pohjoismaat
         423
   3 305
22,3 %
Eurooppa
         646
   5 282
18,0 %
Pohjois-Amerikka
         956
   2 888
26,2 %
Japani
         363
      504
20,9 %
Tyynenmeren alue
          10
      264
5,5 %
Kehittyvät markkinat
        -375
   5 459
-3,5 %
Maailma
      1 357
   5 225
19,4 %
Toimialarahastot
       -280
      880
16,2 %
Yhteensä
      2 772
 28 441
 

 

Pitkän koron rahastot kehittyivät osakerahastoja heikommin. Rahastojen nettomerkinnät olivat vuoden aikana vain miljoona euroa ja pääomien arvonmuutos ylsi juuri ja juuri positiiviseksi 36 miljoonalla eurolla. Parhaiten pärjäsivät euroalueelle sijoittavat pitkän koron rahastot.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,2.

 

Pitkän koron rahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2013
Pääoma 31.12.2013
12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR
730
4 905
 0,8 %
Luokitellut yrityslainat EUR
 88
8 061
  2,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR
426
2 341
 8,1 %
Valtioriski maailma
-103
243
 -9,4 %
Luokitellut yrityslainat maailma
-535
3 579
 -0,4 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma
   1
1 380
  3,4 %
Kehittyvät markkinat
-605
1 656
 -7,4 %
Yhteensä
   1
22 166
 

 

Lisää tietoa: Rahastoraportti

Related Posts

Sijoittaminen

UNH ei vähästä horju

Suosittelen aina laajaa hajautusta, koska yksittäisiä yhtiöitä voivat kohdata mitä mielikuvituksellisimmat miinat – vaikkapa rikollisuus eri muodoissaan. Sairasvakuutusjätti United Healthin kimppuun kävi venäläinen hakkeriryhmä tavoitteenaan