Suomalaiset peliyritykset kasvavat räjähdysmäisesti

    Suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 20,6 % vuonna 2014. Kasvu oli pitkälti pienten ja keskisuurten sekä peliyritysten ansiota. Monet pörssiyritykset kamppailevat edelleen yrittäessään uudistua toimialan rakennemuutoksessa.

Toimiala kasvoi kokonaisuudessaan 20,6 %. Sen sisällä pelkästään peliala vastasi kahdesta kolmasosasta ohjelmistoalan kasvusta. Myös muiden ohjelmistoyritysten liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin globaalien ohjelmistomarkkinoiden kasvu keskimäärin.

– Joukko ohjelmistoyrityksiä on hienosti onnistunut hyödyntämään digitaalisen jakelukanavan sekä IT:n kuluttajistumisen tuomat mahdollisuudet, Ohjelmistoyrityskartoituksen päätutkija Eetu Luoma Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Digitaaliset palvelut tuovat menestystä, osaamista pitää uudistaa

Suurempien tietotekniikkayritysten liikevaihto laski 2,2 %, verrattuna edellisvuoteen. Liikevaihdon supistuminen vaikuttaa kuitenkin pysähtyneen, ja osa Helsingin pörssiin listatuista IT-palveluyrityksistä myös kasvatti liikevaihtoaan.

Ohjelmistoalan pörssiyritykset pyrkivät reagoimaan toimialan rakennemuutokseen. Isot järjestelmätoimittajat ovat siirtämässä asiakaskohtaisia projektejaan suoraan pilvipalveluihin, ilman ohjelmistotuotevälivaihetta. 

– Skaalautuviin tuotteisiin ja digipalveluihin panostaminen on selvityksen perusteella oikea suunta – vaikka lyhyellä aikavälillä tämä aiheuttaakin kipua, Ohjelmistoyrittäjien Rasmus Roiha sanoo. 

Roiha korostaa, että rakennemuutoksessa pitää tukea uudenlaisen osaamisen kehitystä, sillä digitaalisissa palveluissa tarvitaan monialaista osaamista, joka poikkeaa perinteisissä järjestelmätoimituksissa tarvittavasta. Yhteiskunnan digitalisoitumista hyödyntävien yritysten kannattaa jatkossa soveltaa muun muassa kokeilevaa liiketoiminnan kehittämistä sekä digimarkkinoinnin ja tuotannon automaation uusia keinoja.

Laajat tutkimus- ja kehitysohjelmat ovat auttaneet suurempia yrityksiä vastaamaan rakennemuutokseen ajoissa.

Kasvuhaluiset yritykset elintärkeitä toimialan uudistumisessa

Ohjelmistoyrityskartoituksessa tutkittiin myös yritysten kasvuhaluja useamman vuoden ajalta. Aalto-yliopiston keräämässä datassa näkyy, miten kasvuhaluiset ja kansainvälistymiseen pyrkivät ohjelmistoyritykset ovat sekä menestyneet että epäonnistuneet kasvutavoitteissaan.

Kasvuhalut eivät suoraan selitä menestystä, mutta jos niitä ei ole, mitään ei tapahdu.

– Kasvuhalulla on tärkeä rooli ohjelmistoalan uudistumisessa, sillä vain kasvuhaluiset ja harkitusti riskiä ottavat yritykset vievät toimialaa eteenpäin. Kasvuyrittäjyys tulisi ottaa kansalliseksi kärkitavoitteeksi toimialariippumattomasti ja kannustaa siihen kaikin keinoin, Teknologiateollisuuden johtaja Jukka Viitasaari sanoo.

Suomalaista ohjelmistoliiketoimintaa kartoitettiin jo 18. kerran

Vuosittain julkistettava ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt jo 18:nnen kerran. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkimusryhmät yhteistyössä Teknologiateollisuuden, Ohjelmistoyrittäjien ja TIVIAn kanssa.

Ohjelmistoliiketoiminta on liiketoimintaa, joka perustuu ohjelmistojen kehittämiseen tai omien ohjelmistotuotteiden myyntiin lisensseinä tai palveluina sekä kiinteästi näihin liittyviin muihin palveluihin. Ohjelmistoala on osa suurempaa IT-palvelualaa.

 

Lisää tietoa:  Ohjelmistoyrityskartoituksen esitysmateriaalit

Related Posts