Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat siirtyneet kotimaiseen omistajaohjaukseen

Suomalaiset käyttävät tätä nykyä suurempaa omistajavaltaa pörssiyhtiöissämme kuin ulkomaalaiset. Pörssiyhtiöiden ulkomaalaisomistus on painunut 40% tuntumaan. Suomi on näiltä osin siirtynyt kotimaiseen hallintaan.

Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus (Lähde: Suomen Pankki)

Suomalaiset sijoittajat käyttäytyvät viisaasti ja talouselämää tukien

Eräs osasyy siirtymään on kotimaisten sijoittajiemme taitava omistajavalta. Ulkomaalaiset ovat yleensä tukeneet varoillaan sellaisia yrityksiä (telecom, metsäsektori) joissa tuo varallisuus ei ole ollut niin hyvässä hoidossa kuin pienemmissä yrityksissä.

Ulkomaalaiset ovat myös antaneet omistajatukea väärään aikaan ja vetäneet tukeaan pois taas aivan väärään aikaan. Tästä esimerkkeinä ovat vuoden 2000 teknokupla ja vuoden 2007 huippu joiden kummankin aikana ulkomaalaiset syytivät varallisuutta yrityksiin ja toisaalta taas vuosien 2003 ja 2009 kurssipohjat, joiden aikana ulkomaalaiset vetivät tukeaan liike-elämältä vaikka juuri tuolloin olisi ollut oikea aika antaa tukea.

Ulkomaalaiset ovat siis ohjanneet varallisuutta väärille tahoille ja väärään aikaan ja sen seurauksena he ovat luonnollisesti kärsineet tappioita. Tämä on eräs osasyy siihen miksi pörssiyhtiöiden omistajavalta on vähitellen siirtynyt suomalaisiin käsiin.

Suomalaisten varallisuus on kasvanut positiivisen kauppataseen kautta

Suomalainen varallisuus on kasvanut myös muista syistä. Vaihtotaseemme on ollut positiivinen jo pidemmän aikaa ja sen seurauksena kansakuntamme varallisuus on kokonaisuutena kasvanut ja luonnollisesti myös pörssiyhtiömme ovat siirtyneet suurempaan kotimaiseen hallintaan.

Varallisuuden kasvattaminen on ollut järkevää. Rahoitussektorimme ja sijoittajat ovat osanneet käyttää saamaansa varallisuutta järkevästi sekä kotimaassa että ulkomailla (samme noin 3Mrd€ nettotulot sijoituksistamme ulkomailta). Emme ole enää pelkästään puritaaninen työläiskansa, joka pakertaa muiden hallitsemissa yhtiöissä. Olemme tätä nykyä omistajaohjauksen suhteen tasapainossa.

Related Posts