Suomalaisia johtoryhmiä ja hallituksia vaihdetaan ahkerasti paremmiksi

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan johtajien vaihtuvuus pörssiyhtiöissä on varsin suurta.

Toimitusjohtajan työsuhde kestää keskimäärin vajaat viisi vuotta, ja johtoryhmän jäsenten keskimääräinen palvelusaika on 4,2 vuotta. Näin ollen johtoryhmistä vaihtuu vuosittain lähes neljännes.

Suomessa hallituspaikat eivät juurikaan kasaudu samoille henkilöille, sillä samalla henkilöllä on keskimäärin 1,1 hallituspaikkaa suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Hallitusjäsenistä puolet on toiminut yli kolme vuotta hallituksessa, puolet alle kolme vuotta. Pisin hallitusjäsenyys on kestänyt 46 vuotta, mutta yli 20 vuotta kestäneet hallituskaudet ovat selvästi poikkeuksia. Hallitusjäsenyyksissä miesten ja naisten jäsenyyksien kesto eroaa merkittävästi toisistaan. Miesten kaudet ovat kestäneet keskimäärin yli kuusi vuotta ja naisten alle neljä vuotta. Tämä kertoo myös käynnissä olevasta muutoksesta eli siitä, että naisia nimitetään nykyään aiempaa enemmän hallituksiin. Kuitenkin hallitusten naisjäsenten keskuudessa vaihtuvuus on miehiä suurempi.

Markkinointi-, viestintä- ja HR-johtajat eivät etene hallituksiin

Hallitusjäsenistä useimmilla on tausta liiketoimintajohdossa (70 %) ja puolella hallitusjäsenistä on toimitusjohtajakokemusta. Miehillä tausta liiketoimintajohdossa on kuitenkin selvästi yleisempi kuin naisilla.

Markkinointi- ja viestintätausta ei hallitusvalinnoissa paljon paina. Tämä tausta löytyy vain yhdeksältä henkilöltä yhteensä 640 hallitusjäsenestä. HR-johtaja on hallituksissa suoranainen harvinaisuus, sillä henkilöstö- ja hallintojohtajia löytyi hallituksista vain viisi.

Puolet toimitusjohtajista talon ulkopuolelta

Johtajien toimikaudet ovat keskimäärin varsin lyhyitä eli vaihtuvuus on suurta. Lisäksi lähes puolet pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista nimitettiin vuonna 2015 yhtiön ulkopuolelta (44 %).

“Tulokset nostavat pohdittavaksi, miten seuraajasuunnittelu toimii yhtiöissä. Asia on merkittävä yhtiön menestyksen kannalta, sillä talon sisältä tulevat toimitusjohtajat menestyvät keskimäärin paremmin kuin ulkopuolelta rekrytoidut. Jos seuraajasuunnittelu ei vielä ole yhtiön johtamisen keskiössä, nyt on hallituksen aika tarttua asiaan”, kommentoi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ovat keskimäärin 52-vuotiaita, ja puolet heistä on 51–55-vuotiaita. Alle 40- ja yli 60-vuotias toimitusjohtaja on todellinen harvinaisuus, sillä molempia on vain kolme yhteensä lähes 120 yhtiössä.

Johtoryhmäjäsenyys kestää neljä vuotta

Johtoryhmäjäsenyydet ovat varsin lyhyitä, keskimäärin runsaan neljän vuoden mittaisia. Peräti 61 prosenttia johtoryhmien naisista on nimitetty vuodesta 2012 lukien. Kuitenkin yli 10 vuotta johtoryhmässä olleista johtajista naisten osuus on hieman suurempi (13 %) kuin miesten (12 %).

“Tämä perustunee siihen, että naisjohtajat ovat sijoittuneet selvästi miehiä useammin tukitoimintojen johtoon, jotka eivät ole yhtä tuulisia paikkoja kuin liiketoimintajohtajien paikat”, arvioi Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Yli 60-vuotias johtoryhmän jäsen on harvinaisuus suomalaisissa pörssiyhtiöissä, sillä heitä on vain neljä prosenttia. Nuoria, enintään 40-vuotiaita, on johtajissa selvästi enemmän (10 %), vaikka pääosin johtoryhmien jäsenet ovatkin 41–60-vuotiaita.

Lisää tietoa: Keskuskauppakamari

 

Related Posts

Kevyttä

Euroopan tukiunioni

Suomessa v. 1994 järjestettiin kansanäänestys EU:hun liittymisestä ja ”kampanjoin” aika tavalla liittymisen puolesta. Kaikenlaisia mielipiteitä minullakin on ollut 🙂

EU on ehkä aina ollut tai ainakin