Suomeen tarvitaan työväenpuolue

Yhteiskunta

Suomeen tarvitaan työläisten asemaa ajava puolue:

  1. Pienempi kokonaisveroaste työntekijöille
  2. Työntekijöille oikeus sopia halutessaan itse työnantajan kanssa työehdoista
  3. Työntekijöille kohtuullisissa rajoissa itse oikeus päättää eläkevaroistaan

Valtiollinen mediamme YLE alkoi käyttää termiä ”leikataan” kun puhuttiin työläisen verotaakan keventämisestä ja julkisen sektorin kutistamisesta. Kukaan ei muistanut työläsistä jolta on on leikattu melkein koko työn lisäarvo. Kukaan ei puhu työläisen kuristamisesta ja hänen tulojensa leikkaamisesta silloin kun lisätään kehitysyhteistyöbudjettia tai määrärahoja työttömille. Se on työläiseltä pois minkä julkinen sektori jakelee maailman toreille ja turuille.

Työehdot ovat tärkeä osa työelämää ja monessa tapauksessa työntekijä haluaa itse sopia monista yksityiskohdista työnantajansa kanssa. Eivät kaikki työntekijät ole nyrkkiä kollektiivisesti puivia ammaattiyhdistysaktiiveja. Monet ovat itsenäisiä ajattelevia ihmisiä ja sellaisina meitä tulee arvostaa.

Työläseltä on leikattu tarpeettomasti valtaa. Olisi aivan hyvin mahdollista että työläiset saisivat itse päättää ainakin osasta eläkevaroistaan ja niiden sijoittamisesta. Työläinen voisi myös hyvin haluta nostaa suuremman osuuden eläkevaroistaan jo pian eläkkeelle jäätyään. Yksilölle tulisi antaa enemmän valtaa ja oikeutta. Kaikki työntekijät eivät ole holhottavia lampaita. Monet pystyvät tarvittaessa itse päättämään asioistaan.

Monet työläiset haluaisivat auttaa lapsiaan ja läheisiään.  Tähän pitäisi antaa mahdollisuus. Antamista ja auttamista ei saisi rangaista kovilla verosanktioilla ja lahjaveroilla. Mont työläiset haluavat tuottaa iloa lähimmilleen ja se pitää sallia.  Läheiselle lahjoittamita ja läheisen auttamista ei pidä sanktioida.

Perinteiset vasemmistopuolueemme ovat keskittyneet ajamaan työttömien ja eläkeläisten etuja, perussuomalaiset tuntuvat keskittyvän maahanmuuttoon ja EU:n vastustamiseen ja keskusta ja kokoomus ovat nekin olleet hampaattomia kun pitäisi puolustaa työntekijöiden etuja. Työntekijöiden etuja ei tunnu puolustavan kukaan ja sen seurauksena työn lisäarvo leikataan työntekijöiltä pois, valtiolle, kunnille, eläkeläisille ja työttömille. Työn lisäarvosta jää työntekijöille hädin tuskin 30% jos sitäkään jos kaikki leikkurit, maksut ja verot otetaan huomioon.

On Suomen etu että itsenäisen ja elämässään eteenpäin yrittävän työläisen asema paranee.
 

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne