Suomen lainsäädäntö on finanssialamme menestyksen este

Sijoitusrahastolakiin ja sen synnyttämään suomalaiseen sijoitusrahastotoimintaan on oltu erittäin tyytymättömiä. Markkinatoimijat haluaisivat Suomeen EU direktiivin mukaiset kilpailukyiset lait.

Suomen lainsäädäntö on rahastoliiketoiminnan este

Lausuntojen perusteella näyttää siltä että rahastoliiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat laajalti yksimielisiä siitä että Suomen sijoitusrahastoliiketoiminnan kehittymisen esteenä ovat kansalliset erityissäädökset, jotka estävät EU alueen toimijoita käyttämästä Suomea rahastojen kotipaikkana. Ainoa kansallisia erityispiirteitä ymmärtävä taho on Finanssivalvonta. Heitä ei liiketoiminnan valuminen ulkomaille huoleta – liiketoiminnan siirtyminen ulkomaille pikemminkin vähentää Finanssivalvonnan työmäärää.

Rahastoliiketoiminta valuu Luxemburgiin ja EU direktiivin mukaisiin maihin 

Luxemburg on valinnut toisenlaisen tien. Kilpaillakseen rahoitusmarkkinatoimijoista markkinoilla Luxemburg on panostanut lainsäädäntöönsä. Luxemburgissa on sekä kehittynyt rahoitusmarkkinalainsäädäntö että vahva yhtiöoikeussääntely, jotka takaavat rahoitusmarkkinatoimijoille kehittyneen ja toimivan kehikon toimia. Toimivan lainsäädännön lisäksi Luxemburg on pyrkinyt tukemaan rahastotoimialaa voimakkaasti verohelpotuksilla. Niinpä moni suomalainenkin sijoittaa joskus huomaamattaankin Luxemburg:ssa kotipaikkaansa pitävään ”suomalaiseen” rahastoon.

Suomesta puuttuu mahdollisuus innovatiivisiin rahastoihin

Lain kommenteissa ei tuotu esille sitä, että meiltä puuttuu käytännössä kokonaan EU direktiin mukaiset (kommandiitti-)yhtiömuotoiset sijoitusrahastot, joissa sijoittaja ostaa käytännössä osakkuuden yhtiössä, jonka osakemäärä ja oma pääoma muuttuvat dynaamisesti osuudenomistajien määrän mukaan. Tämän tyyppinen yhtiömuotoinen rahastosijoittaminen mahdollistaisi uudet innovatiiviset rahastoliiketoiminnat ja kuluttajasuoja toteutuisi totutulla yritysmuotoisella tavalla. Meidän verokäytäntömme ja puutteellinen lainsäädäntö tekevät tämäntapaiset  yritykset käytännössä mahdottomiksi. Harmi. Tarvitsisimme mahdollisuuksia innovaatioihin.

EU direktiivi on sekava, mutta asiasisällöllisesti muuten hyvä

EU direktiivit eivät ole rahastoliiketoiminnan este. Vaikka ne ovatkin Suomen lainsäädäntöä sekavampia on niissä kuitenkin mahdollistettu monenlaiset yhtiömuodot ja kevyet käytännöt. Esteenä Suomalaisen rahastoliiketoiminnan kehittymiselle ovat Suomen omat erityislait. Olemme itse säätäneet itsemme ulos liiketoiminnasta.

 

Lisää tietoa:

 

 

 

One thought on “Suomen lainsäädäntö on finanssialamme menestyksen este

  1. lainsäädäntömme

    Pitäskö olla yllättynyt? Kaikki suurimmat puolueemme  ainakin viimeisen 20 vuoden aikana vuorotellen vallassa ollessaan ovat keskittyneet ainoastaan erilaisten verojen ja maksujen korottamiseen, sen sijaan että olisivat miettineet miten saada talous kasvamaan.

    Suomessa on ainoastaan vasemmistopuolueita.

Comments are closed.

Related Posts