Suurille veneille ja moottoripyörille tulossa vero

Suurhkoille veneille (yli 50 hv koneteho tai yli 9m pituus) ja moottoripyörille (yli 125cc) on tulossa vero.

Lausuntokierroksella olevan lakiluonnoksen mukaan venevero olisi 100–300 € ja moottoripyörävero 150 € vuodessa.

Venevero perustuisi moottoritehoon tai pituuteen

Lakiluonnoksen mukaan veneveroa kannettaisiin vesikulkuneuvon moottoritehon tai pituuden perusteella. Veron ulkopuolelle jäisivät ne veneet, joiden moottoriteho on vähemmän kuin 38 kilowattia ja pituus vähemmän kuin 9 metriä.

Veron määrä olisi 100 euroa vuodessa veneestä, jonka moottoriteho olisi 38 kilowattia (noin 52 hevosvoimaa) ja tämän ylittävältä osalta vero nousisi 2 euroa kilowattia kohden. Veron enimmäismäärä olisi kuitenkin 300 euroa vuodessa.

Jos moottoriteho on pienempi kuin 38 kilowattia, mutta veneen pituus on vähintään 9 metriä, vero olisi 100 euroa. Myös vähintään 9-metriset purjeveneet ovat siten veronalaisia. Vero ei koskisi alus- ja kalastusalusrekisterissä olevia vesikulkuneuvoja.

Moottoripyörille 150 euron vero

Lakiluonnoksen mukaan kevyiden moottoriajoneuvojen veron piiriin tulisivat moottoripyörät sekä kolmi- ja nelipyörät, kuten eräät mönkijät. Vero olisi 150 euroa vuodessa.

Veron ulkopuolelle jäisivät mopot, mopoautot, kevyet mönkijät ja ajoneuvot, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 kuutiosenttimetriä, kuten kevytmoottoripyörät. Vero ei koskisi myöskään museomoottoripyöriä eikä moottorikelkkoja.

Vero perittäisiin koko vuodelta

Veroa kannettaisiin liikennekäytössä olevista kevyistä ajoneuvoista ja vesiliikennekäytössä olevista veneistä 12 kuukauden verokaudelta.

Vero ei olisi päiväkohtainen, joten veneen tai kevyen ajoneuvon merkitseminen rekisteriin liikennekäytöstä poistetuksi tai lopullinen poisto rekisteristä kesken verokauden eivät vaikuttaisi veron määrään. Näissä tapauksissa veroa ei kuitenkaan pantaisi maksuun enää seuraavalle verokaudelle. Veroa ei suoritettaisi niistä ajoneuvoista ja veneistä, jotka ovat rekisteritietojen mukaan poistettuina liikennekäytöstä verokauden alkaessa.

Myöskään omistajan vaihdos kesken verokauden ei vaikuttaisi veroon.

Verot kantaisi Liikenteen turvallisuusvirasto, joka lähettäisi veroliput verovelvollisille.

Lisää tietoa: Lakiluonnos, venevero

One thought on “Suurille veneille ja moottoripyörille tulossa vero

  1. Venevero

    Ja taas vero jolla on pääasiassa imagoetuja: Mätkitään (muka) rikkaita.

    Tosirikkaan jahti ei maksa sen enempää kuin tehokkaammalla moottorilla varustettu uisteluvene. n. 185 heppaisella koneella tulee maksimiverot. Rajoja voi kyllä rukkailla vuosittain, ja näin varmaan tehdäänkin.

    Lopputulos on että siirrytään halvempiin alle 50 heppaisiin perämoottoreihin – verojen välttelyhän on suurinta kansanhuvia – ja valtio menettää liikevaihtoveroa ja bensaveroja.

    Sinänsä tämä ei juurikan muuta omia veneilykustannuksia ja sen verotusta. Pikaisten laskujen mukaan 250 hv /8 m veneeni verot ovat hieman yli 2000 €/vuosi, pääasiassa bensaveroa.

Comments are closed.

Related Posts