Suomen pörssin indeksillä käydään kauppaa USA:ssa

Suomen pörssin indeksillä käydään nyt kauppaa USA:ssa ja tämän seurauksena saamme jatkossa yhteismitallista vertailutietoa pörssi-indeksiimme kuuluvien osakkeiden arvostustasosta. Pörssiosakkeemme ovat oheisen iShares:n tuottamien tietojen perusteella laaditun taulukon mukaan keskihintaisia. Eivät kalliita eivätkä halpoja. Pörssimme osakkeet ovat nyt laajempien sijoittajapiirien ulottuvilla ja tämän seurauksena voimme odottaa vakaampaa hinnanmuodostusta.

Osakkeet lasketaan yleensä edullisiksi, jos osakkeen arvon suhde tulokseen (P/E) on alle 12 ja kalliiksi, jos suhde on yli 17. Tällä mittarilla mitattuna osakkeet ovat edullisimpia yllättäen Kiinassa ja Englannissa sekä Turkissa ja Singaporessa.

Arvo-osakkeista kiinnostuneet seuraavat eniten hinnan suhdetta yrityksen tasearvoon, niin sanottua P/B suhdetta. Alhainen P/B suhde kertoo edullisesta hintatasosta.

Taulukon luvut on laskettu yritysten viimeisen vuoden tuloksista ja tasearvoista. Osa viimeisen kvartaalin (Q4/2011) luvuista on mukana laskelmassa.

One thought on “Suomen pörssin indeksillä käydään kauppaa USA:ssa

  1. Toimialarakenne selittää osan

     

    Olen joskus selvittänyt toimialaerojen vaikutusta maaindeksien tuottokertoimiin (P/E). Minusta erot toimialoissa selittää huomattavan osan eri maiden P/E luvuista. Tosin vertailuni kohteena silloin taisi olla lähinnä jotkut länsimaat.

    Noiden yllä listattujen maiden välisissä eroja ei kyllä toimialarakenne selitä, kehittyvissä maissa pörssiosakkeiden paino on tyypillisesti rahoituksessa ja raaka-aineissa, joiden P/E on maltillinen.

    Pekka

Comments are closed.

Related Posts