Suomen strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK:t) kiinnostuksen kohteena Brysselissä

Tekes:n tukemat Suomalaisen strategisen huippuossaamisen keskittymät (SHOK) tarjoavat huipputason tutkimusyksiköille ja tutkimustuloksia hyödyntäville yrityksille uuden tavan tehdä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keskenään. Keskittymissä toteutetaan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhdessä määrittelemää tutkimusstrategiaa.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä antoi Brysselissä järjestetyssä Finnish Innovation Landscape EU-seminaarissa yleiskatsauksen SHOKien historiasta, perustamisesta sekä nykytilanteesta. Peltosen esityksessä korostui SHOKien rooli taloudellisen kasvun mahdollistajana.

Tekesin Brysselin toimiston kanssa yhteistyössä järjestetty tapahtuma keräsi noin 50 aktiivista kuulijaa ja keskustelijaa muun muassa EU:n komissiosta, edustustoista sekä ministeriöistä. Erityisen paljon kysymyksiä herätti SHOKeille tyypillinen toimintapa; tutkimusyhteisöjen ja yritysten tutkimustoimintaa sekä julkista että yksityistä rahoitusta yhdistävä malli (public-private partnership) ja miten toimintatapaa voidaan käytännössä toteuttaa (IPR-oikeuksien jako).

Tapahtuman eräänä tavoitteena oli kertoa, miten uudenlaista yhteistyötä toteutetaan Suomessa, mitä lisäarvoa se antaa sekä miten toimintamallia voitaisiin kansainvälistää. Tapahtumassa kerrottiin ja keskusteltiin myös SHOKien saavuttamista monista tuloksista.

Kuusi tällä hetkellä aktiivista SHOKia eli strategisen huippuosaamisen keskittymää ovat:

  • CLEEN Oy – energia ja ympäristö; Toimitusjohtaja Tommy Jacobson
  • FIMECC Oy – metallituotteet ja koneenrakennus; Toimitusjohtaja Harri Kulmala
  • Metsäklusteri Oy – metsäteollisuus; Toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi
  • RYM Oy – rakennettu ympäristö; Toimitusjohtaja Ari Ahonen
  • SalWe Oy – terveys ja hyvinvointi; Toimitusjohtaja Saara Hassinen
  • TIVIT Oy – tieto- ja viestintäteollisuus; Toimitusjohtaja Reijo Paajanen

Lähteet:  www.tekes.fi

Related Posts

Asunnot ja metsä

Oikotiestä

Olen käyttänyt varsin kauan ko.palvelua, ilmoitan vuokrattavat asunnot siellä ja tarkistan luottotiedot paketilla, jossa on ilmoituksen ja luottotietojen tarkistaminen samassa kokonaisuudessa.

Tuossa tekstissäni oudoksuin, miten LKV:t

Sijoittaminen

Kiinteistösijoittajan helmi

Korkea korkotaso koettelee monia sektoreita, ei vähiten pääomavaltaista kiinteistöalaa, jossa yhtiöt toimivat tyypillisesti reippaalla velkavivulla. Pörssihaukan jonosta lähdön saanut Kojamo joutui leikkaamaan kokonaan osinkonsa viime vuodelta.

Kustannuksia tilanne