Suomen vaihtotase ja kilpailukyky kääntyvät positiivisiksi

IMF on päätynyt siihen näkemykseen että Suomen vaihtotase kääntyy tänä vuonna positiiviseksi (ohessa IMF:n kartta aiheesta).

Mutta mitä tämä merkitsee sijoittajalle ja kansantaloudelle?

Vaihtotase kertoo velkaantuuko Suomen kansantalous vai velkaantuvatko muut suomalaisille. Siinä on mukana sekä julkinen sektori, kansalaiset että yritykset. Nyt IMF on sitä mieltä että suomalaiset (yritykset, julkinen sektori ja yritykset) tulevat tänä vuonna vaurastumaan suhteessa muihin.

Vaihtotase kertoo paljon kilpailukyvystä. Suomen kilpailukyky on yleensä kunnossa jos vaihtotase on tasapainossa. Silloin suomalaiset tuotteet menevät riittävän hyvin kaupaksi. Vaihtotase onkin kilpailukyvyn kokonaisvaltainen ja melko lahjomaton mittari.

Lievästi positiivinen vaihtotase on Suomen kaltaiselle maalle edullista. Sijoitamme silloin ulkomaisiin kohteisiin, tuotantolaitoksiin ja yrityksiin ja saamme vähitellen yhä suuremman sijoittajatulon. Mutta rajansa kaikella. Sijoitettavaa pääomaa kannattaa pitää vain jos osaa sitä hoitaa. Pitää olla kykyä huolehtia pääomasta ja toimia viisaasti omistajaohjauksessa. Sijoitusomaisuutemme on parkkeerattu pääosin eläkevakuutusyhtiöihin, joiden omistajaohjaukseen liittyvä osaaminen on terävää mutta kapeaa. Omistajaohjausta tekee yksinkertaisesti liian pieni joukko ihmisiä ja hekin ovat palkkarenkejä. Parempi olisi jos meillä olisi hieman enemmän yksityistä kasvollista pääomaa.

Lievästi negatiivinen vaihtotase voi olla kehittyvälle maalle viisasta. Jos lievästi negatiivinen vaihtotase johtuu siitä että maahan virtaa ulkomaisia suoria investointeja ja niiden mukana tietotaitoa niin negatiivinen vaihtotase on silloin hyvä juttu. Mutta negatiivinen vaihtotase ei ole kehittyvällekään maalle välttämättä hyvä asia. Negatiivinen vaihtotase kielii kehittyvänkin maan kohdalla kilpailukykyongelmasta. Tasapaino olisi tässäkin tapauksessa yleensä parasta.

Related Posts