Suomessa hallitaan makrotalouden ja sijoittamisen matemaattista perustaa

  Yhdysvalloista muualle maailmaan levinneelle finanssikriisille on esitetty monia syypäitä: pankkien ja sijoittajien ahneus, holtittomat asuntolainat, pankkivalvonnan puute. Mutta mikä rooli matemaatikoilla tässä kaikessa oli? Heillä on käsissään paljon näkymätöntä valtaa.

Lahjakkaat matemaatikot ovat talousmaailman himotuimpia työntekijöitä. Tälläkin hetkellä kansainvälisissä huippuyliopistoissa opiskelee joukko nuoria, jotka löytävät itsensä Wall Streetilta tekemästä malleja ja menetelmiä, joiden pohjalta käydään miljardikauppaa. Matemaatikot ja fyysikot laittavat näppinsä peliin erityisesti silloin, kun monimutkaisia rahoitustuotteita hinnoitellaan.

   – Heillä on suuri rooli rahoitusmaailmassa, kun tehdään esimerkiksi johdannaistuotteiden hinnoittelua, kertoo Suomen Akatemian tutkijatohtori Juhana Siljander Helsingin Yliopistosta.

Siljander on itsekin matemaatikko ja perehtynyt muun muassa finanssikriisin syihin. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt talouskriisi sai kipinän maksukyvyttömille myönnetyistä asuntolainoista. Kriisi levisi, kun huonoista asuntoluotoista tehtyjä johdannaisia myytiin eteenpäin sijoittajille. Tässä kohtaa myös matemaatikot astuivat kuvaan.

– Kaikki matematiikka perustuu jonkinlaisille taustaoletuksille. Johdannaisten hinnoittelussa meni pieleen se, että vaikka hinnoittelulaskut pystyttiin tekemään hyvin tarkasti, taustaolettamukset eivät enää olleet voimassa. Sen jälkeen koko hinnoitteluteoria romahti, Siljander selventää.

Yksi merkittävimmistä finanssikriisiin liittyvistä oletuksista oli täydellisten markkinoiden olettamus. Oletettiin, että monimutkaisten johdannaistuotteiden hinnat voidaan perustella jo olemassa olevien tuotteiden hinnoilla. Vastaava oletus oli keskeistä niin sanotussa Black-Scholes -teoriassa, jonka kehittämisestä myönnettiin 90-luvulla myös taloustieteen Nobelin palkinto. Kun paljastui, että asuntolainat olivatkin arvoltaan merkittävästi huonompia kuin mitä oli ajateltu, lainojen hintaa ei pystytty enää arvioimaan, ja myös johdannaistuotteiden hinnoittelulta katosi perusta. Koko korttipakka romahti.

Matemaattinen malli, jota kukaan ei osaa ratkaista

Nyt matemaatikot pohtivat, millaisilla malleilla ja menetelmillä hinnoittelua tulisi tehdä, jotta vastaavalta kansainväliseltä kriisiltä vältyttäisiin. Erilaisia yhtälöitä on jo olemassa, mutta niiden ratkaisuista ei tiedetä vielä paljoa

– Pitäisi pystyä tekemään malleja, joissa ei tehdä niin rankkoja olettamuksia. Silloin päädytään todella vaikeisiin matemaattisiin kysymyksiin. Osaamme jo kuvata sellaisia malleja matemaattisesti, mutta kukaan ei osaa ratkaista niitä, eikä niiden perusominaisuuksia edes tunneta, Siljander sanoo.

Related Posts

Sijoittaminen

Johtavat AI-yhtiöt

Tekoäly on nyt joka paikassa ja vähän samanlainen taikasana kuin Internet oli pari vuosikymmentä sitten. Lähdin tutkimaan johtavia AI-firmoja. Kannattaako niihin vielä sijoittaa?

Kokeile tekoälyn käyttöä