Suomessa vallitsee täystyöllisyys

Yhteiskunta

Suomessa vallitsee nyt käytännössä täystyöllisyys. Työpaikan löytää helposti ja työtä tehdään yhteiskuntarakenteemme ohjaama maksimimäärä.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n mittaama työttömyysaste oli kesäkuussa 6,0 %. Toukokuun luvusta (7,0 %) tultiin alas tasan prosenttiyksikön verran.  

Työttömyys on nyt laskenut kolme kuukautta peräkkäin. Maaliskuussa YTK:n jäsenistön työttömyys oli 9,1 %. Tästä työttömyys on laskenut jo yli kolmanneksen. 

Maakunnista työttömyys laski nopeimmin Etelä-Karjalassa, jossa työttömyys laski touko-kesäkuun välillä peräti 2,8 %. 

kuukausi maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu
työttömyysaste 9,1 % 7,5 % 7,0 % 6,0 %


“Työttömyysprosentti on nyt melko alhainen, ja niin pitääkin olla pahan työvoimapulan keskellä. Tekijöiden löytyminen avoimiin paikkoihin on tärkeää, jotta suotuisa talouskehitys voisi jatkua”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja
Auli Hänninen 

Sukupuolten välinen ero työttömyydessä on nyt hetkellisesti tasoittunut. Miesten työttömyys oli koko alkuvuoden naisten työttömyyttä korkeammalla, mutta tällä hetkellä naisten ja miesten työttömyysasteet ovat täysin tasoissa.  

Miesten ja naisten välisen eron tasoittumista selittää osaltaan naisvaltaiselle opetusalalla yleinen kesätyöttömyys ja toisaalta monien miesvaltaisten alojen, teollisuuden ja rakentamisen, hyvä työtilanne.  

Hakemusmäärien perusteella työttömyyden lasku pysähtymässä 

Heinäkuun alkupuolella YTK:lle tuli päivärahahakemuksia samaa tahtia kuin kesäkuun alussa. Hakemuksia saapui 1.–12.7. yhteensä 17 635 kappaletta, kun vastaavalla ajalla kesäkuussa hakemuksia saapui 17 228. 

“Työttömyyden lasku näyttäisi näiden lukujen perusteella olevan pysähtymässä. Onko pohja jälleen saavutettu ja suomalaisen työttömyyden sitkeä osa vastassa? Työttömien saaminen avoimiin työpaikkoihin on haaste, jossa työttömyyskassat voisivat osaltaan auttaa, mikäli laki sen mahdollistaisi”, Auli Hänninen pohtii.  

Tiedot selviävät YTKBarometrista, joka luotaa kuukausittain Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyyttä. Yli puolen miljoonan jäsenen YTK on Suomen suurin työttömyyskassa.  YTK:n tilastoissa työtön on henkilö, jolle on tarkastelujaksolla maksettu työttömyysetuutta.

One thought on “Suomessa vallitsee täystyöllisyys

  1. Asiasta lienee hieman eri mieltä aika moni merkonomi, tradenomi, ekonomi tai muu reipas nuori mies/nainen/sukupuolioletettu, joka hakee samoja työpaikkoja, joihin hakee 200 muutakin epätoivoista.

    Jonkinlainen ratkaisu lienisi, että nuo lähtisivät uudelleenkouluttautumaan sellaisille erikoisaloille, joilla kysyntää on, ja valmistuisivat valmiiksi 10 vuoden kokemuksen omaavina erityisasiantuntijoina, joita työvoimapulasta kärsivät yritykset haluaisivat palkata.

Comments are closed.

Related Posts