Suomi on tilastojen valossa merkittävä kulttuurivaltio

Kulttuurin ja taiteen arvostus on merkki vahvasta identiteetistä ja läntisen Euroopan keskiajan jälkeinen nousu Ottomaanien Turkin ja Kiinan ohi merkittäväksi maailmanluokan tekijäksi rakentui paljolti kulttuurin arvostamiselle – renessanssille.

Eurooppa on edelleen kulttuurin suurvalta ja meidän, suomalaisten, asema tässä kokonaisuudessa on vahva. Meillä on tällä hetkellä erittäin vahva identiteetti, uskomme herkkiin arvoihin ja taiteemme on meille tärkeää. Tämä näkyy tilastoista. Meillä on ammatiltaan kirjailijoita ja esittäviä taiteilijoita enemmän kuin juuri missään muualla – lähes 1,5% väestöstä kuten oheisesta Eurostatin kokoamasta tilastosta voimme havaita.

Kirjailijoiden ja esittävien taiteilijoiden osuus työvoimasta (Lähde:  eurostat)

Taiteen osuus talouselämämme kokonaisuudesta on suuri. Noin 2,3 % suomalaisista työllistyy kulttuurin alueella. Meidän edellämme ja tasollamme on vain pieniä Pohjois-Euroopan maita kuten Islanti, Norja, Ruotsi, Latvia ja Tanska.

Kulttuuri on naisten hienokseltaan dominoimaa aluetta ja Suomessa naisten osuus on erityisen korkea – lähes 60%. Samalle tasolle yltävät muut Itäisen Itämeren maat, Viro, Latvia ja Liettua, joissa naisten asema työelämässä on muutenkin samalla tasolla Suomen kanssa. Naisten asema yhteiskunnassa korreloikin yleisesti ottaen vahvan identiteetin ja kulttuurin arvostamisen kanssa.

Noin 42% taiteen tekijöistämme työskentelee yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä. Pieniä 1-9 henkeä työllistäviä yrityksiä on paljon, mutta merkittävä osa kulttuurin suorasta taloudellisesta ja vientiarvosta tehdään suuremmissa yrityksissä.

Eräs kulttuurin arvostamisen taustatekijä saattaa olla se, että opiskelemme koulussa paljon vieraita kieliä ja opimme sitä kautta arvostamaan ja ymmärtämään kulttuurivaikutteita ja diversiteettiä. Opimme keskimäärin 2,7 kieltä.  Edellämme on vain Luxemburg, jossa opitaan kolmea kieltä.
 

Lisää tietoa löytyy Eurostatin kulttuuria käsittelevästä raportista: Culture.PDF

One thought on “Suomi on tilastojen valossa merkittävä kulttuurivaltio

 1. Paljon samoja maita kuin kilpailukykyvertailuissa

   

  The Global Competitiveness Index 2011-2012 rankings

  Country/Economy                     Rank
  Switzerland     1
  Singapore         2
  Sweden            3
  Finland              4
  United States 5
  Germany          6
  Netherlands    7
  Denmark          8
  Japan                 9
  United Kingdom                         10
  Hong Kong SAR                           11
  Canada              12
  Taiwan, China 13
  Qatar                  14
  Belgium             15
  Norway             16

   

  http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

   

Comments are closed.

Related Posts

Asunnot ja metsä

Asuntokauppaa

Aluksi silmäilin uutista, jonka mukaan as.oy. karhuaa nyttemmin konkurssiin menneeltä rakennusfirmalta noin miljoonaa euroa. Uutisessa ei mainittu as.oy:n nimeä, mutta hallituksen pj:n nimellä löytyi as.oy.