Suuri osa pörssikaupasta perustuu tekniseen analyysiin

Tekninen analyysi on yhteisnimitys erilaisille menetelmille, joiden avulla pyritään matemaattisesti ennustamaan pörssikursseja.

Suurin osa pörssikaupoista käydään perustuen tekniseen analyysiin. Maailman suurimmat investointipankit ovat erikoistuneet tähän laskentaan ja pystyvät käyttämään erittäin tehokkaita menetelmiä. Tästä syystä piensijoittaja menestyy teknisen analyysin menetelmin parhaiten kapeilla, Suomen pörssin kaltaisilla markkinoilla, jotka eivät kiinnosta suuria pelureita.

Investointipankit käyttävät lukuisia menetelmiä

Seuraavassa muutamia investointipankkien käyttämiä menetelmiä.

 

Päivän sisäinen lyhyt kaupankäynti

  • lasketaan korrelaatio sille miten yrityksen pörssikurssin kehitys vaikuttaa osakkeen tulevaan kehitykseen ja tehdään kauppaa tämän perusteella
  • etc…

Pidemmän aikavälin kaupankäynti

  • lasketaan korrelaatio sille, miten yrityksen historiallinen kurssikehitys suhteessa muuhun toimialaan vaikuttaa  tulevaan kehitykseen ja perustetaan kaupankäynti kyseiselle lainalaisuudelle
  • lasketaan miten yrityksen kurssikehitys korreloi selittävien tekijöiden kuten raaka-aineiden hinnojen tai korkotason kanssa ja lasketaan tämän perusteella optimaaliset kaupankäntihetket
  • etc…

Toimivat menetelmät joudutaan työllä ja vaivalla etsimään

Kaikille toimiville menetelmille on yhteistä että:

  • Menetelmän käyttäjä osaa laskea lainalaisuuden ennustevoiman. Musta tuntuu- eli mutu- menetelmä ei toimi, jos samoilla markkinoilla toimii ylivertaisia pelureita.
  • Menetelmän käyttäjä osaa laskea historiallisen datan perusteella sen, miten hyvää tulosta kyseisen menetelmän käyttö tulee tuottamaan.

Kirjallisuuden suosittelemat menetelmät ja lainalaisuudet ovat monasti mielikuvitusta, joka harvoin toimii.

Ammattilaiset käyttävät raskasta laskentaa

Alla on esimerkinomaisesti laskettu se miten eri maiden pörssi-indeksin kurssinousu ennustaa tulevaa kehitystä. Vaaka-akselilla on aika päivissä nykyhetkestä ennusteajankohtaan ja pystyakselilla on ennustevoima. Positiivinen tulos tarkoittaa, että tällä hetkellä tapahtuva kurssinousu ennustaa positiivista kurssikehitystä ja negatiivinen taas, että nyt tapahtuva kurssinousu ennustaa vaaka-akselin mukaisten päivien päästä tapahtuvaa kurssilaskua. 

Havaitsemme, että esimerkiksi Brasilian pörssi-indeksin tällä hetkellä tapahtuva nousu antaa ennusteen siitä, että Brasilian pörssikurssit tulevat todennäköisesti nousemaan vielä seuraavat 100 pörssipäivää, mutta sitten kurssikehitys alkaa korjata toiseen suuntaan. Nousu siis ennustaa nousun jatkumista vielä seuraavien sadan päivän ajan.

Yllä oleva esimerkki on vain pieni osa laskennasta, jota teknisen analyysin ammattilaiset käyttävät. Kurssikehityksen ennustamiseksi lasketaan korrelaatio moneen muuhunkin tekijään kuin vain menneeseen kurssikehitykseen. Ja lisäksi käytetään pidempiä aikasarjoja kuin yllä olevassa esimerkissä (esimerkki perustuu 700 pörssipäivän aikasarjaan).

Kyseessä on monimutkainen laskenta, joka vaatii alan ammattilaisen onnistuakseen. Eikä edes ammattilaisen ole helppo löytää ennustavia tekijöitä – niitä on yllättävän vähän. Mutta onneksi on olemassa Suomen pörssin kaltaisia markkinoita, joissa tekninen analyysi toimii, vaikka käytössä ei olisikaan maailman parasta matemaattista koneistoa. Yleisesti saatavilla olevat teknisen analyysin menetelmät toimivat pienten osakesarjojen lisäksi joissakin muissakin tapauksissa. Mutta vaatii työtä löytää sellaisia kohteita, joihin oma henkilökohtainen menetelmä soveltuu.

 

Tämän esimerkin laskennassa on ensin tehty pörssi-indeksit vertailukelpoisiksi keskenään laskemalla niiden aikasarjat korivaluutassa, jossa on mukana kaikkia merkittäviä valuuttoja. Sen jälkeen on kullekin laskettu indeksin muutoksen suunta 18 päivän painotettuna keskiarvona (koko aikasarjalle). Ja viimeksi on laskettu niinsanottu autokorrelaatiofunktio, joka kertoo sen miten hyvin menneet arvot ovat korreloineet tulevaan pörssinousuun. 

Related Posts