Syksyä synkentää globaali taloustaantuma

Sijoittaminen Talous

Maailmantalous on lipsumassa lievään taantumaan loppuvuoden aikana, mutta  globaali taloustaantuma jäänee sijoituspalveluyhtiö Korkia:n talouskatsauksen mukaan lopulta lieväksi ja lyhytkestoiseksi. Osakemarkkinoilla epävarmuus jatkuu ja yritysten tulosennusteet ovat laskussa.  Pahin vaihe lienee Korkia:n mukaan kuitenkin takanapäin ja markkinoiden katse alkaa siirtymään ensi vuoteen.

Globaali taloustaantuma on pian täällä

Palvelujen ja teollisuuden yhdistetyt ostopäälliköiden komposiitti-indeksit ennakoivat, että Yhdysvaltojen, euroalueen sekä Kiinan talouksien kasvu on syksyn alkaessa lähellä nollaa tai lievästi miinusmerkkistä. Vaikuttaa siltä, että länsimaiden taloudet tulevat kokonaisuutena ajautumaan lievään taantumaan loppuvuoden ja ensi talven aikana.

Yhdysvalloissa on jo nähty kaksi perättäistä vuosineljännestä, jollain BKT-kasvu on ollut lievästi miinusmerkkistä verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Investoinnit sekä varastokysyntä ovat heikentyneet etenkin vuoden toisella neljänneksellä.

Inflaatio alkaa taittua vuoden 2023 aikana

Ylikorkea inflaatio alkaa uusien ennusteiden mukaan kunnolla taittua vuoden 2023 aikana. Tarjontapuolen aiheuttamat kustannuspaineet eivät ole väistymässä nopeasti.

Rahapolitiikan kiristyminen, ja siitä seuraava rahoitusolosuhteiden kiristyminen, on merkittävä talouskasvua hidastava tekijä.  Yhdysvaltain keskuspankin oman arvion mukaan ohjauskorkoa on nykytiedon valossa tarve nostaa 3-3,5 prosenttiin kuluvan vuoden lopussa ja 3,5-4 prosenttiin ensi vuoden lopussa.

Euroalueella keskuspankki EKP nosti repokorkoaan heinäkuussa viidelläkymmenellä korkopisteellä. Syyskuussa toinen puolen prosentin koronnosto on edelleen mahdollinen. Korkotason nousu näyttäisi kuitenkin olevan sen jälkeen varsin asteittaista, jos inflaatio alkaa hidastumaan odotetusti.

Yritysten tulosennusteet ovat laskussa

Globaalisti kuluvan vuoden tulosennusteet ovat laskeneet lievästi viimeisen kuukauden ja kolmen kuukauden aikana. Osakeanalyytikot arvioivat, että MSCI AC World -osakeindeksin yritysten tulokset kasvavat noin +11 % vuonna 2022 ja +7 % vuonna 2023. Ennustettua tuloskasvua vuonna 2022 vetää Eurooppa, mutta vuonna 2023 Euroopan kasvun ennustetaan jäävän alle puoleen koko maailman kasvuvauhdista.

Lisää tarkentavaa tietoa: Korkia

Kuvan lähde:  wikimedia

 

2 thoughts on “Syksyä synkentää globaali taloustaantuma

  1. Jos yritysten tuloksia korjaan noin 8% inflaatiolla niin huomaa että reaalisesti tulokset ovat laskeneet. Tulosparannukset ovat näennäisiä ja inflaation aiheuttamia.

Comments are closed.

Related Posts