Sijoittaminen Talous Yhteiskunta

Inflaatiosta lisää

Hinnat ovat selkeässä nousussa, kun vertaa niitä vuoden takaisiin. Inflaatiolukemat Yhdysvalloissa nousivat reilusti yli Fedin tavoitteleman kahden prosentin. Ne lukemat ylitettiin maaliskuussa ja huhtikuun lukemat olivat 4.2%:ia. Kun unohtaa energian