Sijoittaminen Talous Yhteiskunta

Inflaatiosta lisää

Hinnat ovat selkeässä nousussa, kun vertaa niitä vuoden takaisiin. Inflaatiolukemat Yhdysvalloissa nousivat reilusti yli Fedin tavoitteleman kahden prosentin. Ne lukemat ylitettiin maaliskuussa ja huhtikuun lukemat