Sijoittaminen

Yrityksen kasvu, investoinnit ja pääoman tuotto

Yrityksen tulevaisuuden tuloskehityksen arvioinnissa yhtenä parametrina on yhtiön odotettu kasvu. Toimintoja tehostamalla voidaan saada lyhytaikainen kasvupyrähdys, mutta pitkäaikainen kasvu vaatii investointeja. Vahvaan kasvuun tähtäävän yhtiön kohdalla se usein tarkoittaa alhaista