Sijoittaminen

Eri osakevälittäjien erityiset seurantatyökalut

Välittäjiä vertaillessa tyypillisimmin puhutaan hinnastosta. Se onkin perustellusti yksi keskeisimpiä tekijöitä osakevälittäjän valinnassa. Merkityksellisiä ja jossain määrin esilletuotuja tekijöitä on myös mm. se, toimittaako välittäjä automaattisesti tiedot verottajalle, onko mahdollisuutta